Nový rok a den ášúrá

23.11.2012 12:03

Páteční kázání 23. 11. 2012 (9. muharram 1434), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Minulý týden začal rok 1434, dnes je devátého z měsíce muharram. To by nám mělo připomenout několik věcí:

·         Život ubíhá rychle: Když se zamyslíme nad uplynulým rokem, pochopíme, že život utíká velice rychle. Nedávno jsme tento rok přivítali a teď už se s ním loučíme. Co nevidět se budou naši blízcí loučit s námi. Smrt je velice blízko. Je blíže, než si myslíme. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) nás vyzval k tomu, abychom si smrt často připomínali a nazval ji ničitelem slastí, protože jakmile přijde, skončí každá slast a potěšení. Ve výroku stojí: „Hodně si připomínejte ničitele slastí!“ Kdy se tedy probudíme z našeho zapomnění a uvědomíme si, že na tomto světě jsme jen dočasně a že máme pracovat pro důležitější a déle trvající život? Kdy se vzpamatuje ten muslim, který trvá na hříchu? Až nečekaně přijde smrt? To už bude pozdě. Rychlé plynutí času a začátek nového roku by také měl přimět každého z nás, aby se zeptal sám sebe: „Co jsem udělal(a) dobrého za tento uplynulý rok? Jsem teď o krok vpřed na cestě k Alláhu nebo pořád stojím na místě? Nebo jsem se snad i vrátil dozadu?“ Cos za tento rok dokázal(a)? Zúčtuj si to sám se sebou dříve, než staneš před spravedlivým a přísným soudem v Den zmrtvýchvstání!

·         Hidžra neboli emigrace: Přesně před 1432 lety emigroval Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) a jeho společníci z Mekky do Medíny. Při této emigraci obětovali vše, co měli. Obětovali své majetky i rodiny a vydali se bosí a chudí napříč pouští, to vše, aby splnili příkaz Alláha. Toto je islám – obětovat vše pro poslušnost k Alláhu. Hidžra se však netýká pouze Prorokových společníků (r.A.a.), ale každého muslima až do Soudného dne. Hidžra totiž není pouze emigrace z Mekky do Medíny. Hidžra je emigrace od hříchů a špatných lidí k lásce k Alláhu a Jeho poslu plněním příkazů Alláha a následováním Prorokovy tradice, sunny. Tuto hidžru má povinnost vykonat každý z nás. Do této hidžry patří i hidžra tělem z místa, kde člověk nemá svobodu praktikování islámu do místa, kde tuto svobodu má. Ten, kdo z důvodu pobytu mezi nemuslimy není schopen plnit své náboženské povinnosti, má přikázáno emigrovat do místa, kde toho bude schopen. Pokud tak neučiní přesto, že může, nebude u Alláha omluven za neplnění povinností. Alláh říká o těchto lidech, kteří zemřou s tím, že neplní své povinnosti právě z tohoto důvodu, že andělé se jich po smrti zeptají (ve významu): „V čem jste byli? Řeknou: ,Byli jsme utlačovaní na zemi!ʻ Řeknou (andělé): ,Copak nebyla země Alláha dosti široká na to, abyste v ní migrovali?ʻ Těch bude peklo příbytkem, a jak špatný je to konec!“ (4:97).

·         Začal měsíc Muharram, o kterém Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl, že půst v něm je lepší než půst ve kterémkoliv jiném měsíci kromě ramadánu. Dbejme proto na dobrovolný půst jako např. v pondělí a ve čtvrtek a od 13. do 15. dne z každého islámského měsíce.

·         Zvláště je doporučený půst v desátý den tohoto měsíce, což bude zítra. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) se tento den postil a doporučil muslimům se ho postit a řekl, že tomu, kdo v tento den drží půst, Alláh odpustí hříchy předešlého roku. Zároveň je doporučeno, aby muslim spolu s desátým dnem držel půst i den devátý. Kdo to nevěděl a chce se postit ‘ášúrá (desátý den Muharramu), nic se neděje a ať se každopádně postí desátého, a to i přesto, že to bude sobota, kterou by se muslim (podle mnohých učenců) neměl postit samotnou, jelikož mu jde o to, aby se postil den ‘ášúrá, ne o to, aby se postil sobotu.

Varování před novotami, prováděnými v den ‘ášúrá:

·         Den ‘ašúrá není v islámu považovaný za svátek. Toto je svátek židů, nám bylo pouze doporučeno v tento den držet půst, nikoliv ho slavit. Neexistuje tedy pro tento den žádná speciální oslava či obřad.

·         Islám se zcela distancuje od všech novot, které v den ‘ášúrá praktikují některé zbloudilé sekty, hlásící se k islámu. Šíité v tento den oplakávají tragickou smrt Prorokova vnuka Husajna, a přitom se dopouštějí nejrůznějších zavrženíhodných věcí: Bijí se a jinak si fyzicky ubližují, až jim teče krev, a někdy do toho zapojí i své děti, zpívají smutné písně o Husajnově smrti, vyprávějí o něm lživé příběhy a říkají a dělají různé další věci, které islám jasně zakázal a které patří do doby předislámské, tzv. džáhilíja. Problém je v tom, že tito lidé špiní obraz islámu. Nemuslimové totiž nerozlišují mezi těmi, kdo následují skutečný islám a těmi, kdo se k němu jen lživě hlásí, ale řeknou jen: „Podívejte se na muslimy, co dělají!“ Je tedy třeba si na toto dát pozor a lidi před těmito novotami varovat a nenechat tyto zbloudilce, aby pošpinili obraz islámu.

—————

Zpět