Nový islámský rok

25.10.2013 07:26

Páteční kázání 25. 10. 2013 (20. dzú l-hidždža 1434), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (s.A.s.) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Zbývá jen deset dní do konce islámského roku 1434. To by nám mělo připomenout několik věcí:

- Život ubíhá rychle: Když se zamyslíme nad uplynulým rokem, pochopíme, že život utíká velice rychle. Nedávno jsme tento rok přivítali, a teď už se s ním loučíme. Co nevidět se budou naši blízcí loučit s námi. Smrt je velice blízko. Je blíže, než si myslíme. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) nás vyzval k tomu, abychom si smrt často připomínali a nazval ji ničitelem slastí, protože jakmile přijde, skončí každá slast a potěšení. Ve výroku stojí: „Hodně si připomínejte ničitele slastí!“ Kdy se tedy probudíme z našeho zapomnění a uvědomíme si, že na tomto světě jsme jen dočasně a že máme pracovat pro důležitější a déle trvající život? Kdy se vzpamatuje ten muslim, který trvá na hříchu? Až nečekaně přijde smrt? To už bude pozdě. Rychlé plynutí času a začátek nového roku by také měl přimět každého z nás, aby se zeptal sám sebe: „Co jsem udělal dobrého za tento uplynulý rok? Jsem teď o krok vpřed na cestě k Alláhu nebo pořád stojím na místě? Nebo jsem se snad i vrátil dozadu?“ Cos za tento rok dokázal? Zúčtuj si to sám se sebou dříve, než staneš před spravedlivým a přísným soudem v Den zmrtvýchvstání!

- Hidžra neboli emigrace: Před 1434 lety emigroval Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) a jeho společníci z Mekky do Medíny. Při této emigraci obětovali vše, co měli. Obětovali své majetky i rodiny a vydali se bosí a chudí napříč pouští, to vše, aby splnili příkaz Alláha. Toto je islám – obětovat vše pro poslušnost k Alláhu. Hidžra se však netýká pouze Prorokových společníků (r.A.a.), ale každého muslima až do Soudného dne. Hidžra totiž není pouze emigrace z Mekky do Medíny. Hidžra je emigrace od hříchů a špatných lidí k lásce k Alláhu a Jeho poslu plněním příkazů Alláha a následováním Prorokovy tradice, sunny. Tuto hidžru má povinnost vykonat každý z nás. Do této hidžry patří i hidžra tělem z místa, kde člověk nemá svobodu praktikování islámu do místa, kde tuto svobodu má. Ten, kdo z důvodu pobytu mezi nemuslimy, není schopen plnit své náboženské povinnosti, má přikázáno emigrovat do místa, kde toho bude schopen. Pokud tak neučiní přesto, že může, nebude u Alláha omluven za neplnění povinností. Alláh říká o těchto lidech, kteří zemřou s tím, že neplní své povinnosti právě z tohoto důvodu, že andělé se jich po smrti zeptají (ve významu): „V čem jste byli? Řeknou: ,Byli jsme utlačovaní na zemi!ʻ Řeknou (andělé): ,Copak nebyla země Alláhova dosti široká na to, abyste v ní migrovali?ʻ Těch bude peklo příbytkem, a jak špatný je to konec!“ (4:97).

- Se začátkem nového islámského roku začíná i měsíc muharram, o kterém Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl, že půst v něm je lepší než půst ve kterémkoliv jiném měsíci kromě ramadánu. Zvláště pak v desátý den z něj, nazývaný ‘ášúrá. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) se tento den postil a doporučil muslimům se ho postit a řekl, že tomu, kdo v tento den drží půst, Alláh odpustí hříchy předešlého roku. Zároveň je doporučeno, aby muslim spolu s desátým dnem držel půst i den devátý.

—————

Zpět