Nová brožura: Islám a muslimové

05.01.2012 00:16

Muslimská obec v Praze právě vydala brožuru "Islám a muslimové" autora Syed R. Ali. Je zdarma k dispozici v modlitebně v centru Prahy i v hlavní mešitě. 

Krátká anotace: Publikace představuje islám jednoduchou formou otázek a odpovědí, ze kterých čtenáři bez předchozích informací o islámu mohou snadno získat prvotní přehled. Pokrývá pouze několik nejdůležitějších témat, která si nejvíce zaslouží pozornost západního nemuslima. Cílem je poskytnout určitý základ všem, kdo se chystají k četbě další literatury o islámu, a být výchozím bodem k pochopení této celosvětové víry a jejích následovníků.

—————

Zpět