Nezáviďte druhým

09.02.2018 11:29

Páteční kázání 9. 2. 2018, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Podle Anase (rAa) se traduje, že Posel Alláhův (sAs) řekl: „Nechovejte zášť vůči sobě navzájem, nezáviďte si, nechovejte se k sobě nepřátelsky, buďte služebníky Alláhovými a sobě navzájem bratry. Není dovoleno, aby muslim nepromluvil se svým bratrem muslimem déle než tři dny.“

Z tohoto hadísu je zřejmé, že mezi vzájemnou záští a závistí je spojitost. Závist znamená, když člověk závidí jinému člověku něco, čím ho obdařil Alláh, přeje si, aby o toto požehnání přišel. Není možné, aby si člověk přál, aby o toto požehnání přišel člověk, kterého má rád. To znamená, že ho rád nemá, a proto mu přeje jen to zlé a nepřeje mu požehnání. Tyto rysy v žádném případě nepatří k víře, protože Prorok (sAs) řekl: „Kdo z vás nepřeje svému bratrovi to, co by si sám přál, ten není věřící.“

Kdo nemá rád své bratry, chová vůči nim nenávist, není pravým věřícím. Jeho dobré skutky ubývají následkem jeho nenávisti a závisti vůči druhým. Závist ničí dobré skutky stejně, jako oheň spaluje dřevo. Proč by člověk neměl pozvednout svou duši, odstranit ze svého srdce nenávist a zlobu a stát se tak lepším?

Opravdový muslim musí být přející. Nesmí vůči nikomu chovat nenávist, nesmí nikomu přát nic zlého, musí usínat s tím, že nemá nic proti nikomu, nikomu nezávidí. Když vidí něco dobrého, nebo něco, co se mu u jeho bratra líbí, má mu přát, aby mu bylo požehnáno. To je cesta k dobru a k úspěchu.

Zeptali se: „Posle Alláhův! Kteří lidé jsou lepší?“ Odpověděl: „Každý, kdo má čisté srdce a je upřímný.“Řekli: „Víme, co znamená upřímný, ale co to je mít čisté srdce?“ Odpověděl: „Je to srdce, které je zbožné a čisté, bez hříchu, zášti, zlosti a nenávisti.“ Abú Ajjúb al-Ansárí (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Žádný muslim nesmí opustit svého bratra (přestat s ním mluvit) déle než na tři dny, aby se otočili každý na jinou stranu, když se potkají. Lepší z nich je ten, kdo toho druhého první pozdraví.“

Každý muslim by se měl také vyvarovat závisti, měl by hledat útočiště u Alláha před zlem, které plodí závist a závistivci. Vznešený Alláh pravil: „… před zlem závistníka, když závidí!“ (Záře jitřní, 113:5) Každý muslim by měl chránit sebe i svou rodinu a majetek připomínáním si Alláha, plněním jeho příkazů, prosebnými modlitbami a čtením súry Záře jitřní a Lidé (113 a 114).

Závist má velmi nebezpečný dopad. Posel Alláhův (sAs) řekl: „Lidé se budou mít dobře, pokud si nebudou navzájem závidět.“

At-Tirmídhí vyprávěl podle az-Zubajra bin al-Awwáma, že Prorok (sAs) řekl: „Nemoc národů, které byly před vámi, se k vám plíží: závist a zloba, ta je zničující (doslova: holící vlasy/vousy). Nemluvím o oholení vlasů, ale o tom, že smaže celou víru.“

An-Nisá’í vyprávěl podle Abú Hurajry, že Prorok (sAs) řekl: „V srdci věřícího nemůže být nikdy pohromadě víra a závist.“

Nechť nás Alláh všechny ochraňuje před zlobou a závistí a nechť se k sobě muslimové chovají přátelsky.

 

 

—————

Zpět