Nemuslimské svátky a novoty ve víře

21.12.2012 22:19

Páteční kázání 21. 12. 2011 (21. muharram 1433), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

BismiLLÁHirrahmánirrahím, 

chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Bratři a sestry v islámu,

Alláh říká (ve významu): „Dnes jsem pro vás dokončil vaše náboženství, naplnil nad vámi Své dobrodiní a jsem spokojen s tím, dát vám islám jako náboženství“ (5:3). Tento verš byl seslán na Proroka (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) v Mekce během velké v pouti, krátce před jeho smrtí. Alláh nám v tomto verši sděluje, že islám je úplné a dokonalé náboženství, kterému nic nechybí. Tento verš nebyl určen pouze pro Prorokovy společníky, ale pro všechny muslimy až do Soudného dne. Když Alláh seslal Korán, seslal ho s tím, že je vedením pro všechny muslimy až do Soudného dne. Alláh přitom věděl, co se v budoucnu stane a jaké věci se v našich časech změní. Přesto nám přikázal následovat Korán, který měli za povinnost následovat i první muslimové. To proto, že Korán obsahuje dokonalé a úplné náboženství, které je vhodné pro všechna místa, časy a společnosti. Stačí ho jen správně pochopit.

Proto nám Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) zakázal, abychom vymýšleli v islámu nové věci. V autentickém výroku stojí: „Kdo založí něco nového v této naší věci (islámu), obrátí se to proti němu.“ Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) nám v tomto výroku jasně zakazuje, abychom si vymýšleli v islámu nové věci. Kdo tak učiní, nebude to od něj přijato, ba naopak – obrátí se to proti němu a bude to pro něj hříchem. Člověk nemá zakázáno snažit se usnadnit si svůj život a objevovat nové věci. To se však týká věcí, které nepatří do uctívání a nejsou samy o sobě zakázané. Jakmile jde o uctívání, musí muslim následovat to, co dělal jeho Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání). Mnoho muslimů, kteří se dopouštějí různých novot ve víře, argumentují tím, že mají dobrý úmysl. Tito lidé si neuvědomují, že základními podmínkami pro přijetí každého dobrého skutku jsou upřímnost úmyslu a následování sunny (tradice) proroka Muhammada (nechť ho Alláh pochválí a ochrání). Dobrý úmysl tedy sám o sobě nestačí. Je též potřeba, aby byl čin vykonán v souladu s Prorokovou tradicí. Jinak řečeno, nemáme právo uctívat Alláha jinak, než jak Ho uctíval náš Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání). Jakmile bychom začali uctívat Alláha jiným způsobem, ocitli bychom se v bludu. Alláh naše skutky totiž nepotřebuje, to my je potřebujeme, abychom se jimi zachránili v Soudný den před peklem, a to je ten důvod, proč samotný dobrý úmysl nestačí. Pokud chceme, aby Alláh náš skutek přijal, musí být vykonán tak, jak ho On chce, ne, jak ho chceme my, protože On ho nepotřebuje.

Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Každá novota je blud, a každý blud patří do pekla!“ Není tudíž pravdou to, co někteří tvrdí, že existuje dobrá a špatná novota. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) jasně řekl, že každá novota (tj. ve víře) je blud a že každý blud patří do pekla.

Zbývá si tedy ještě uvědomit, co vše je v islámu považováno za uctívání, protože jakmile víme o nějakém činu, že je v islámu hodnocen jako uctívání, víme automaticky, že v něm musíme striktně následovat Prorokovu tradici a že v něm nemáme právo zakládat nic nového. U mnoha věcí je to jasné, jako např. u modlitby, prosby k Alláhu, půstu, pouti do Mekky apod. U některých věcí si to ale lidé neuvědomují, jako je tomu např. u svátků. Svátky jsou v islámu hodnoceny jako způsob uctívání, a tudíž nemáme právo slavit žádný svátek, který Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) neslavil. Svátky, které Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) slavil, jsou pouze dva: Svátek oběti a Svátek přerušení půstu. Každý další svátek je v islámu zakázaný. Navíc se u většiny nově založených svátků muslim dopouští dalšího hříchu, kterým je napodobování nemuslimů, což je v islámu přísně zakázáno. Muslim tedy nemá právo slavit Vánoce, Velikonoce, narozeniny, svátek matek, Valentýn, Prorokovy narozeniny (tzv. maulid) a jiné. Muslim, který slaví něco z těchto svátků, se tím většinou dopouští dvou hříchů zároveň: novoty ve víře a napodobování nemuslimů. Jde tedy o velice vážnou věc, kterou nesmí muslim ignorovat. Alláh nás stvořil proto, abychom Ho uctívali, a řekl nám, jak to máme dělat. Proč si tedy vymýšlet něco nového?  Jsme snad lepší než prorok Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání), kterého si Alláh zvolil jako proroka? Nebo snad Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) něco zatajil, a my jsme to objevili? 

Prosíme Alláha, aby nás vedl k tomu, s čím je spokojen a co má rád! 

—————

Zpět