Nechovejte nenávist jeden k druhému

17.07.2015 14:32

Páteční kázání 17. 7. 2015, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Alláh pravil: „Věřící jsou si přece bratry; usmiřujte tedy oba bratry své a buďte bohabojní – snad dostane se vám smilování!“ (Komnaty, 49:10)

A dále: „Poslouchejte Alláha a posla Jeho a nehádejte se, abyste neztratili odvahu a neodvrátil se od vás vítr příznivý! Buďte trpěliví, neboť Alláh stojí na straně trpělivých!“ (Kořist, 8:46)

Podle Anase se traduje, že Prorok (sAs) řekl: „Nechovejte nenávist jeden k druhému, ani závist, ani nepřátelství, buďte sobě bratry a služebníky Alláha. Je zakázáno, aby muslim nemluvil se svým bratrem déle než tři dny.“

Ve sbírce Muslima je citován Abú Hurajra (rAa), podle kterého Prorok (sAs) řekl: „Brány Ráje jsou otevřené v pondělí a ve čtvrtek. Tehdy je každému služebníkovi, který k Alláhovi nic nepřidružuje, odpuštěno s výjimkou osoby, jejíž srdce je naplněno zlobou vůči svému bratru (muslimovi). Takové osobě nebude odpuštěno a bude dvakrát vyřčeno: ‚Podržte je oba, dokud se neudobří.‘“

Podle Abú Ajjúba (rAa) Prorok (sAs) řekl: „Je zakázáno, aby muslim nemluvil se svým bratrem déle než tři noci. Aby šli každý na jinou stranu, když se potkají. Lepší z nich je ten, který první pozdraví toho druhého.“(Všichni se na něm shodují.)

Podle Abdulláha bin Amr (rAa) se traduje, že byl Prorok (sAs) dotázán: „Kdo z lidí je nejlepší?“ A Prorok odpověděl: „Každý, kdo má čisté srdce a je upřímný.“ Odpověděli: „Víme, co je to upřímný, ale co to znamená mít čisté srdce?“ Řekl: „Je to (srdce), které je zbožné a čisté, bez hříchu, nespravedlnosti, nenávisti nebo závisti.“ (správný hadís, uváděný al-Albáním v jeho sbírce)

Proto se musí každý muslim udobřit se svým bratrem muslimem, musí odstranit zlobu, spory, konflikty, které byly mezi nimi, a to zejména v těchto požehnaných dnech.

Nechť nás Alláh všechny ochrání před nenávistí, zpřetrháním vztahů, závistí a závistivci, nesnášenlivostí a těmi, kdo jsou nesnášenliví, nechť očistí srdce věřících a učiní z nich bratry ve víře, kteří se mají navzájem rádi a žijí spolu v souladu. Amen.

—————

Zpět