Misijní výzva a dobré chování

30.11.2012 12:05

Páteční kázání 30. 11. 2012 (16. muharram 1434), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Dnes budeme hovořit o vlastnosti, která nesmí chybět u muslima, který skutečně věří. Je to vlastnost, o které Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl, že je nejtěžší na vahách v Soudný den. Je to dobré chování. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Byl jsem seslán právě proto, abych dovršil vznešené chování!“ Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Nejúplnější víru mají z věřících ti s nejlepším chováním.“ A také řekl: „Nejlepší z vás jsou ti s nejlepším chováním.“ Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) byl jednou tázán: „Co nejvíce dostává  lidi do ráje?“ Odpověděl: „Bohabojnost a dobré chování.“ A také řekl: „Nechcete, abych vám prozradil, kteří z vás jsou mi nejmilejší a v Den zmrtvýchvstání budou ke mně nejblíže? Jsou to ti z vás, kteří mají nejlepší chování.“ Je známo, že prorok Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) bude obývat ten nejvyšší stupeň ráje. Člověk s dobrým chováním bude společně s ním. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) toto potvrdil ve výroku, ve kterém řekl: „Já ručím tomu, kdo bude mít dobré chování, že mu bude patřit dům v nejvyšším místě v ráji.“ Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) radil jednomu ze svých společníků těmito slovy: „Dbej na dobré chování a dlouhé mlčení. Přísahám při Tom, v Jehož ruce je má duše, že nikdo ze stvoření se nikdy nezkrášlil ničím tak krásným, jako je dobré chování.“

S dobrým chováním úzce souvisí jedno velmi důležité téma, které týká obzvláště nás – muslimů na Západě. Je to vyzývání k islámu dobrým chováním. Uvědom si, že v těchto zemích jsi ve skutečnosti velvyslancem islámu, ať se ti to líbí nebo ne. Lidé se na tebe totiž nedívají jako na jednoho z milionů občanů, ale jako na muslima, a proto když se muslim dopustí chyby, lidé hned říkají: „Podívejte se na muslimy, co dělají!“ Naše zodpovědnost je tímto větší než zodpovědnost muslimů v muslimské zemi. Jako muslimové máme povinnost dělat islámu dobré jméno. Nepovyšuj se proto nad lidi a buď s nimi trpělivý. Tvá slova a činy jsou totiž sledovány veřejností. Ukaž jim tedy, že islám je milosrdenství a nepodporuj svým špatným chováním to, co šíří média.

Někteří muslimové se dívají na ostatní povýšeně, a když vidí muslima se s někým z nich bavit o islámu, říkají: „Nech ho být, vždyť je to nevěřící! Starej se o sebe a ignoruj je!“ Toto není chování muslima! Uvědom si, že to, že jsi na správné cestě, je dar od Alláha, ne tvoje šikovnost. Možná, že člověk, nad kterého se povyšuješ, bude uveden na správnou cestu a stane se lepším, než jsi ty. Muslimové jsou nositelé Alláhovy milosti všem lidem. Naší povinností je lidem tuto milost ukázat, protože pravda je jen jedna, a kdo ji odmítne, bude navěky nešťastný. Dívej se tedy na ostatní milosrdným okem a buď vyslancem milosrdenství – a postačí k tomu všemu jen tvé dobré chování!

—————

Zpět