Měsíc šaabán

05.04.2019 20:05

Páteční kázání 5. 4. 2019 (29. radžab 1440), šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Služebníci Alláhovi, máme tu měsíc šacbán, významný měsíc, během něhož se Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) hodně postil. Traduje se, že Usáma bin Zajd (radia lláhu anhu) vyprávěl, že řekl Prorokovi (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), že ho v žádném měsíci (kromě ramadánu) neviděl se tolik postit jako v měsíci šacbánu. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) mu na to odpověděl: „Je to měsíc, kterému lidé nevěnují moc pozornosti, mezi radžabem a ramadánem. Je to měsíc, kdy jsou činy pozvednuty k Pánu všech světů, a já chci, aby byly moje činy pozvednuty, když se postím.“ (podle an-Nisá’ího)

V obou sbírkách správných hadísů i v jiných bylo potvrzeno vyprávění cÁ’iši (radia lláhu anhá): „Prorok se postil, až jsme si říkali, že půst nepřeruší, a nepostil se, až jsme si říkali, že se nikdy postit nebude. Nikdy jsem ho neviděla postit se více než v měsíci šacbánu.“ Půst je vynikající čin uctívání, jeden z nejlepších činů uctívání a je to čin, za který je vůbec největší odměna a to zejména v tomto význačném období, jako je měsíc šacbán. Proto Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) věnoval některé dny a měsíce vykonávání více činů uctívání a půstu, neboť mezi ostatními zaujímají význačné místo, jako například v měsíci šacbánu. Větší úsilí ve vykonávání činů uctívání a v půstu v měsíci šacbánu s sebou přináší ten užitek, že se připravujeme a chystáme na měsíc ramadán. Ibn Radžab – nechť je k němu Alláh milostivý – řekl: „O půstu v měsíci šacbánu se říká, že je to jako trénink na půst v měsíci ramadánu, aby pro nás nebyl půst v měsíci ramadánu obtížný a náročný. Naopak, budeme mít natrénováno a přivykneme mu.“

Díky půstu v měsíci šacbánu přijdeme půstu na chuť a zjistíme, jak je krásný. A vstoupíme do půstu v měsíci ramadánu silní a aktivní. Protože je šacbán přípravou na ramadán, bylo ustanoveno, aby se v něm více držel půst a četl Korán, abychom byli připraveni na ramadán a aby se tím lidé cvičili v poslušnosti vůči Milostivému. Kvůli tomu, o čem jsme se zmínili, i dalším věcem, Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) více držel půst v tomto požehnaném měsíci, využíval čas, kterému lidé nevěnují pozornost. On jako kdo? Jako Posel Alláhův (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), kterému bylo vše odpuštěno. Proto brali předkové šacbán vážně a připravovali se během něj na ramadán.

Salma bin Kuhajl řekl: „Říkávalo se, že měsíc šacbán je měsícem čtenářů (Koránu).“

V Prorokově (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) výroku „je to měsíc, kterému lidé nevěnují moc pozornosti, mezi radžabem a ramadánem“ se poukazuje na to, že je dobré vykonávat činy v čase, kterému není věnována pozornost, protože těch, kdo vykonávají činy poslušnosti a uctívání a projevují v nich trpělivost v tomto čase, je málo, protože je to v takovém čase těžší a podle obtížnosti přísluší také odměna. Alláh znásobí odměnu tomu, komu bude chtít. Podle vykonaného následuje odměna. Lidé se nepochybně upokojí tím, co vidí u ostatních. Budou-li bdělejší a poslušnější, bude i více poslušných lidí, protože je budou napodobovat, a vykonávání činů poslušnosti tak bude lehčí. Pak nebude těžké být poslušný a dodržovat něco a bude za to větší odměna.

Proto jsou tradovány hadísy ukazující na to, jak je užitečné vykonávat činy uctívání, poslušnosti i trpělivosti v čase, kterému není věnována taková pozornost a je plný svodů. Například se traduje, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Před vámi jsou dny vyžadující trpělivost, kdo se během nich bude chovat správně, dostane se mu odměny padesáti z vás.“ Zeptali se: „Proroku, nebo (padesáti) z nich?“ Řekl: „Nikoli. Z vás.“ (upravil bin Hadžar, opravil al-Albání)

Ve sbírce správných hadísů Muslima se traduje výrok Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam): „Činy uctívání vykonávané v období chaosu, jsou hidžrou ke mně.“ Každý muslim by měl být trpělivý v poslušnosti k Alláhovi a snažit se vykonávat činy uctívání. Měl by se vyvarovat neposlušnosti vůči Němu a to zejména v časech svodů, kterým není věnována pozornost, neměl by se chovat jako tito lidé, kteří jim nevěnují pozornost, měl by jim pomáhat konat to, co je dobré, měl by se vyvarovat toho, aby jim škodil, měl by jim zabránit v tom, aby konali nespravedlivě a byli neposlušní, moudře a dobře míněnou radou.

Prosíme Alláha, aby nám pomáhal si Ho připomínat, vyjadřovat mu vděk a správným způsobem Ho uctívat.

 

—————

Zpět