Měsíc ša´bán

22.06.2012 19:05

Páteční kázání 22. 6. 2012 (2. ša‘bán 1433), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Další rok se chýlí ke konci. Začal měsíc ša‘bán, který je přípravou pro ramadán a který má i další přednosti, o kterých se zmíníme. Co jsi dokázal za tento uplynulý rok? Neptám se tě, kolik peněz sis vydělal nebo jak jdou tvé obchody, ale ptám se tě, jak moc ses připravil na setkání se svým Pánem, kterému neutečeš? „Člověče, ty se usilovně blížíš ke svému Pánu, až se s Ním setkáš! Ten, kdo dostane svou knihu do své pravice, ten bude zúčtován jen mírně a vrátí se ke své rodině potěšený. Zatímco ten, kdo svou knihu dostane za svými zády, ten bude volat po zkáze a půjde hořet do rozpáleného ohně.“ (Korán, 84:6–12).

Usáma bin Zajd se zeptal Proroka (nechť ho Alláh pochválí a ochrání): „Posle Alláha, neviděl jsem v žádném měsíci, že by ses postil tolik, kolik se postíš v ša‘bánu.“ Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „To je měsíc mezi radžabem a ramadánem, který lidé opomíjejí, a je to měsíc, ve kterém se skutky zvedají k Alláhu, a já mám rád, aby mé skutky byly vyzvednuty, když se postím.“ Skutky lidí se zvedají k Alláhu každý týden ve čtvrtek, a pak každý rok v měsíci ša‘bánu. Jaké skutky se ve tvém případě zvednou k Alláhu? Jsou to skutky, za které se nemusíš stydět? Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) si uvědomoval důležitost tohoto měsíce, a proto se většinu ša‘bánu postil. Zmíněný výrok upozorňuje i na jednu zajímavou zásadu: Uctívání je nejlepší v době, kdy lidé na uctívání zapomínají. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) ve zmíněném výroku řekl: „To je měsíc mezi radžabem a ramadánem, který lidé opomíjejí.“ Radžab patří mezi čtyři posvátné měsíce v roce a ramadán je měsíc půstu. Ša‘bán je mezi nimi, a proto ho lidé vždy opomíjeli. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) upozorňuje na to, že tento měsíc je důležitý, a to rovnou několika věcmi.

Půstem v ša‘bánu tedy oživíme měsíc, na který lidé zapomněli, také jde o dny, ve kterých se zvedají skutky k Alláhu. Je to však zároveň i příprava na ramadán. Jak se tedy nejlépe připravit na postní měsíc?

1. Vyčisti si srdce od špatných úmyslů. Někteří muslimové berou ramadán pouze jako povinnost, kterou jsou nuceni dodržet, a tak ramadán nějak přečkají, a pak jsou rádi, že je konečně pryč. Sahába prosili Alláha šest měsíců před ramadánem, aby jim dal se dožít ramadánu, a zbytek roku prosili Alláha, aby od nich přijal jejich snažení v něm. Ramadán je obrovská příležitost pro odpuštění a nesmírné odměny, dej si tedy do srdce ten správný úmysl a odhodlej se využít tento ramadán maximálně.

2. Vytvoř si už teď plán pro ramadán. Urči si cíle, a pak si pro ně vytvoř plány: Kolikrát za ramadán přečteš celý Korán? Kolik bude číst každý den a ve které časy, abys to byl schopný splnit? Co uděláš proto, abys byl schopný se zúčastnit všech nočních modliteb v ramadánu v mešitě? Půjdeš na i‘tikáf? Naplánuj si dopředu vše tak, abys měl v ramadánu více volného času a měl jasno v tom, jak splníš všechny své cíle pro ramadán.

3. Připravuj se od teď půstem a recitací Koránu více než předtím.

To pořád není vše. Ša‘bán v sobě skrývá ještě jedno překvapení. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Alláh pohlédne na svá stvoření v poloviční noci ša‘bánu a odpustí všem svým stvořením, kromě těch, kteří se dopouští širku (přidružování) a těch, kteří cítí vůči někomu z muslimů nenávist.“ Očisti si tedy své srdce od těchto dvou věcí. Ať je tvé srdce svázáno pouze se svým Stvořitelem. Nevěř v nic jiného, v žádné pověry a žádné jiné síly. To Alláh má vše v rukou. Neměj v srdci ani žádnou nenávist a nepřátelství vůči žádnému muslimovi či muslimce, jinak ti také nebude odpuštěno.

Buďte však na pozoru před různými novotami, kterých se někteří dopouštějí v poloviční noci ša‘bánu, jako jsou speciální modlitby či speciální půst. Tato noc ani její den nemají žádné zvláštní uctívání – jen očistit srdce od zmíněných věcí.

—————

Zpět