Měsíc Muharram

11.08.2021 10:20

Půst během Muharramu

Alláhův posel (sAs) řekl:„ Nejlepší půst po měsíci Ramadánu je v měsíci Alláha, Muharramu.“ (an-Nasáí: 1613)

Tento výrok neznamená, že odměny za půst v Muharramu lze dosáhnout pouze půstem po celý měsíc. Naopak každý den půstu během tohoto měsíce má své vlastní zásluhy. Proto by měl člověk této příležitosti využít a podle svých možností se postit co nejvíce během tohoto požehnaného měsíce.

10. Muharram (Ášúrá)

Ášúrá je desátý den Muharramu a je nejposvátnějším dnem mezi všemi jeho dny. Když Prorok (sAs) přišel do Medíny, v den Ášúrá se postil a totéž nařídil muslimům. Když poté Alláh zjevil povinnost půstu v měsíci Ramadánu, stal se půst v tento den nepovinný. Podle mnoha autentických hadísů je však půst v den Ášúrá potvrzenou sunnou Proroka (sAs). 

—————

Zpět