Martin Klapetek: Muslimské organizace v Německu, Rakousku a Švýcarsku

20.03.2012 17:41

ISBN: 9788073252649,
EAN: 9788073252649,
formát:14,5 x 20 cm, česky
počet stran: 384
vazba: brožovaná
vydáno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2012
přibližná cena: Kč 212,-
dostupnost: např. www.kosmas.cz.

Kniha se zaměřuje na význam náboženství jako identifikačního prvku při integraci muslimů do západních společností. V jednotlivých kapitolách si autor klade otázky, zda mohou náboženské aktivity muslimských organizací v Německu, Rakousku a Švýcarsku přispívat k integraci jejich členů a ke komunikaci mezi příslušníky různých národností. Vedle historického přehledu, který mapuje etablování muslimského obyvatelstva na těchto územích, se kniha věnuje integračním otázkám výstavby mešit, výuky islámu na státních školách, budování hřbitovů nebo zapojení do mezináboženského dialogu. Perspektiva srovnávací studie umožňuje analýzu situace v několika státech s jejich konkrétními podmínkami náboženského života a vystižení zajímavých odlišností ve vztazích většinových společností k muslimům. Kniha je určena všem zájemcům o problematiku evropského islámu, a to jak z řad religionistů, sociologů, politologů nebo humanitně vzdělaných čtenářů, tak i z řad širší veřejnosti, která sleduje aktuální demografický vývoj v Evropě.

—————

Zpět