Literární soutěž Čeština je i můj jazyk

15.04.2018 23:22

Společnost META vyhlásila 4. ročník Jazykové a literární soutěže pro žáky základních a středních škol Čeština je i můj jazyk, která je zaměřená na český jazyk jako prostředek k vzájemnému porozumění. META od roku 2004 vyvíjí aktivity na podporu pedagogů při vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Také podporuje tyto žáky a jejich rodiny v začleňování do vzdělávacího systému v ČR.

Bližší informace o kategoriích, odborné porotě atd. jsou uvedeny na webových stránkách META, o. p. s..

Na podporu akce jsme vytvořili animovaný spot, který je umístěn na kanále youtube.com/META o.p.s..

—————

Zpět