Láska pro Alláha

01.08.2014 21:03

Páteční kázání 1. 8. 2014 (5. šawwál 1435), šejch Ahmed Ragab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Láska pro Alláha a bratrství je jedna z nejlepších věcí, které nás přiblíží k Alláhovi. Proto bychom chtěli, my a vy a všichni společně, otevřít nový list.

Alláh říká (ve významu): „Přidržujte se pevně provazu Alláhova všichni a nerozdělujte se!“ (Rod ʻImránův, 3:103) Věřící lidé jsou silní svojí solidaritou a slábnou, pokud se rozdělí.

Alláh říká (ve významu): „Věřící jsou si přece bratry.“ (Komnaty, 49:10)

Sounáležitost a solidarita je jeden ze základů víry, bez něhož není víra úplná.

Alláhův Posel (mír s ním) prohlásil: „U Něj (tj. u Alláha), v Jehož rukou spočívá má duše! Nevstoupíte do Ráje, dokud neuvěříte, a nikdy neuvěříte, dokud se nebudete milovat navzájem. Chcete, abych vám poradil, co máte dělat, abyste se milovali navzájem? Šiřte mír mezi sebou.“

Také říkal (s.A.s): „Muslim je bratr muslima...nezradí ho, ani ho neobviňuje ze lži a ani ho nezklame.“

Muslim by si měl vyhledat nejlepší z dobrých lidí a vytvářet si s nimi bratrský vztah.

Abdulláh Ibn Masʻúd vyprávěl, že jeden muž uctíval Alláha sedmdesát let ve svaté mešitě v Mekce s nadějí, že bude vzkříšen s těmi, které miluje.

ʻUmar ibn al-Chattáb řekl: „Není větší dobro hned po islámu, než dobrý bratr, který vám připomene Alláha. Takového bratra si udržujte.“

Alláh Nejvyšší a Nejmocnější řekl ve svatém výroku: „Moje láska patří pravě těm, které spojuje láska ke Mně. Moje láska patří právě těm, kteří si udržují vztahy pro Mne. Moje láska patří pravě těm, kteří se mají rádi navzájem pro Mne. Ti, kteří se mají rádi pro Mne, budou na vyvýšených místech ze světla mezi Proroky a mučedníky.“ Nejen milovat pro Alláha, ale také nenávidět pro Alláha je důkazem ucelené víry.

Sedm typů lidí budou ve stínu Alláha v den, kdy není jiného stínu. Dva z nich, jak přislíbil Prorok (s.A.s), jsou dvě osoby, které spojila láska pro Alláha a zůstala mezi nimi i poté, co se rozloučili.

Ve výroku stojí: „Nikdo z vás nebude mít úplnou víru, dokud si nebude přát pro svého bratra to, co si přeje sám pro sebe.“

Do pojmů „pomoc a spolupráce“ patří, jak Alláh vznešený připomíná, i slova: „Pomáhejte si vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a nepomáhejte si k hříchu a nenávisti.“(Prostřený stůl, 5:3)

A říkáme každému, kdo má rád jiného bratra pro Alláha, ať vyjádří tuto lásku slovy. Takto nás to učil náš Prorok (s.A.s), když říkával: „Mám tě rád pro Alláha“, a ten druhý odpověděl: „Já tebe také.“ Já osobně vám říkám, že vás mám rád pro Alláha.

A nakonec bych vám rád připomněl dobrovolný půst 6 dní v měsíci šawwál, který následuje po ramadánu a ve kterém se nyní nacházíme. Prorok (s.A.s.) řekl, že kdo se postí v ramadánu a pak šest dní v šawwálu, je to jakoby se postil celý rok.

—————

Zpět