Krása víry

23.09.2016 21:23

Páteční kázání 23. 9. 2016 (21. dzú l-hidždža 1437), šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Anas (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo má tyto tři kvality, bude mít potěšení z víry:

1) ten, pro koho je Alláh a jeho Poslové dražší než cokoli jiného,

2) kdo má někoho rád a má ho rád jedině z lásky k Alláhovi,

3) kdo by se v žádném případě nechtěl vrátit k ateismu (nevěrectví) stejně, jako by nikdy nechtěl být uvržen do Ohně pekelného.“ (podle al-Buchárího, Muslima a dalších)

Význam spojení „krása víry/potěšení z víry“: An-Nawawí – nechť je k němu Alláh milostivý – k tomu říká: „Hledání uspokojení, potěšení ze zbožných skutků a snášení těžkostí při uspokojování Alláha – Všemohoucího a Vznešeného – a jeho Posla (sAs) a upřednostňování tohoto před vším, co je na tomto světě“. Se svolením Vznešeného Alláha dnes budeme hovořit o první části výroku Proroka (sAs), kterou je: „ten, pro koho je Alláh a jeho Poslové dražší než cokoli jiného“. Al-Háfiz bin Hadžar řekl: „Znamená to, že kdo dospěl k vrcholu víry, poznal, že Alláh a Jeho Posel jsou nad otcem, matkou, manželkou a všemi lidmi, protože bude-li se řídit podle Alláha, je to správná cesta vedoucí od scestí a záchrana před Ohněm pekelným je od Alláha, řečeno slovy Jeho Posla (sAs).“

Láska k Němu se pozná podle toho, jestli víra člověka převládne v jeho slovech i činech, bude bránit Jeho ustanovení, budou ho formovat Jeho mravy a bude upřednostňovat uspokojení Alláha před vším ostatním. An-Nawawí říká: „Láska věřícího ke svému Pánovi – Vznešenému, Jemuž patří chvála - se projevuje tím, že je poslušný vůči Jeho příkazům, nečiní nic, co by se jim protivilo, a také miluje Posla (sAs).“

Alláh – Jenž je Vznešený a Jemuž patří chvála – pravil: „Rci [Muhammade]: ‚Milujete-li Alláha, pak mne následujte a Alláh vás za to bude milovat a odpustí vám viny vaše, vždyť Alláh je Odpouštějící, Slitovný.‘“ (RodcImránův, 3:31) Ibn Kathír ve výkladu k tomu verši říká: „Tento verš se týká všech, kdo tvrdí, že milují Alláha, a přitom nenásledují proroka Muhammada. Takový člověk neříká pravdu. Musí následovat cestu proroka Muhammada a víru Proroka ve všech svých slovech i činech.“

Láska k proroku Muhammadovi (sAs) je tím nejzásadnějším základem víry, bez nějž není víra úplná.

Anas bin Málik (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Přísahám při Tom, v Jehož rukách je můj život: člověk je věřícím teprve tehdy, když mne miluje více než svého syna, otce a všechny lidi.“ Bin Battál – nechť je k němu Alláh milostivý – k tomu říká: „Člověk, jehož víra je úplná, ví, že Prorok a jeho zásluhy jsou více než jeho otec, syn a všichni lidé, neboť prostřednictvím Svého Posla Alláh zachránil Svůj lid, vyvedl je ze scestí na správnou cestu. Jak bychom ho neměli milovat, když ho miluje všechno, dokonce i nerosty i zvěř pro jeho dobré mravy a jednání (sAs).“

Láska k Poslovi (sAs) je tím, co nás v Den zmrtvýchvstání přivede na nejvyšší stupně Ráje. Jeden z Prorokových druhů se ho zeptal: „Posle Alláhův, kdy nastane Hodina?“ Prorok (sAs) se ho optal: „A co sis na ni připravil?“ Muž odpověděl: „Lásku k Alláhovi a Jeho Poslu.“… Prorok řekl: „Jsi mezi těmi, které jsem si oblíbil.“ Anas vyprávěl, že největší radost po přestoupení na islám měli, když Prorok (sAs) řekl tomu muži: „Jsi mezi těmi, které jsem si oblíbil.“

V jiném hadísu, který vyprávějí oba šejchové podle Abdulláha ibn Mascúda (rAa), se uvádí, že k Prorokovi (sAs) přišel nějaký muž a zeptal se: „Posle Alláhův, co si myslíš o člověku, který miluje nějaké lidi, ale jeho chování se od toho jejich liší?“ Prorok odpověděl: „Člověk bude s těmi, které má rád.“ Vybírej si, koho budeš mít rád a s kým se budeš přátelit. Prorok řekl: „Člověk se chová podle toho, jak se chová jeho přítel. Dávejte tedy pozor na to, s kým se přátelíte.“

Abdulláh bin Mascúd (rAa) řekl: „I kdyby se člověk modlil sedmdesát let v Mekce, pošle ho Alláh s těmi, které má rád.“

—————

Zpět