Konání dobrých skutků v prvních deseti dnech měsíce dhú l-hidždža

11.09.2015 22:54

Páteční kázání 11. 9. 2015, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Vznešený Alláh pravil: „Při úsvitu a při nocích deseti a při spárovaném a jedinečném.“ (Úsvit, 89:1-3) Podle vykladačů Koránu zde Alláh přísahá při „nocích deseti“, kterými se rozumí prvních deset nocí z měsíce dzú l-hidždža.

Prorok (sAs) řekl: „Není lepšího zbožného činu pro Alláha než v těchto (prvních deseti) dnech (měsíce dzú l-hidždža).“ Zeptali se Proroka (sAs): „Posle Alláhův, ani džihád na cestě Alláhově?“ Odpověděl jim: „Ani džihád na cestě Alláhově, kromě člověka, který se vydá sám (na cestu Alláhovu), věnuje tomu svůj život a majetek a nevrátí se zpět ani s jedním z nich.“

Je-li za to taková odměna, měli bychom si udělat jasnou představu o tom, jaké skutky vykonat, abychom na konci těchto dní byli mezi těmi, kdo tím něco získají.

Stanovte si jasný cíl, abyste využili tento čas.

Uvedeme některé příklady:

Přečtení celého Koránu:

Prorok (sAs) řekl: „Kdo přečte jediné písmeno z Koránu, bude mu přičten dobrý skutek. Za dobrý skutek je desetinásobná odměna. Neříkám, že alif-lám-mím je jedno písmeno, alif je písmeno, lám je písmeno, mím je písmeno…“

Pokuste se dokončit čtení celého Koránu během těchto deseti dní. Nebudete-li moci, určete si část, kterou budete recitovat, pokud budete moci. Snažte se vnímat při čtení význam veršů.

Společná modlitba:

cAbdulláh bin Umar vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Společná modlitba má přednost před modlitbou jednotlivce 27krát.“

Toto je velká odměna. Jsou ještě další věci, které můžeme dělat a získat za ně odměnu a které se týkají společné modlitby. Například když odejdete z domu jen pět minut před ázánem po té, co doma nebo v práci provedete očistu. Jdete do mešity a pak opakujete ázán v mešitě, pomodlíte se za Proroka (sAs), pronášíte za něho prosebné modlitby, pak se pomodlíte sunnuv naprostém klidu, bez spěchu, pak si sednete a budete pronášet prosebné modlitby k Alláhovi, neboť prosby mezi ázánem a postavením se k modlitbě (iqáma) se neodmítají.

Pak se pomodlíte v první řadě, vpravo od imáma, soustředíte se na modlitbu, pak zůstanete sedět a prosíte Alláha o odpuštění, děkujete mu a zmiňujete Jeho jméno. Pak se znovu pomodlíte sunnu po pronesení citací (azkár) určených po modlitbě. Pokud toto uděláte, náleží vám za vše odměna.

Opakování jmen Alláhových:

Prorok (sAs) řekl: „Nejdůležitějšími a nejmilejšími dny pro Alláha je prvních deset dnů měsíce dzú l-hidždža. Zmiňujte v těchto dnech co nejvíce jméno Alláhovo.“ (Subhánalláh, alhamudlilláh, lá iláha illalláh, Alláhu akbar…) Prorok (sAs) nám řekl, že za každé z těchto slov je strom v Ráji a že odměna u Alláha za každé z těchto slov je velká jako hora Uhud.

Půst:

Hunajda bin Chálid vyprávěl podle své manželky, která toto vyprávěla podle některých manželek Proroka (sAs): „Posel Alláhův (sAs) se postil prvních devět dní měsíce dzú l-hidždža, v den cášúrá‘ a tři dny v každém měsíci…“

Vynaložte tedy své úsilí na půst po dobu všech prvních devíti dní a zejména v devátý den (den Arafa).

Malá a velká pouť:

Kdo může vykonat velkou nebo malou pouť, nechť tak učiní. Kdo nemůže, nechť koná dobré skutky, jejichž odměna se vyrovná odměně za velkou a malou pouť, jako např. zmiňování jmen Alláhových, společná modlitba a odchod na ni, společná modlitba za úsvitu (fadžr), setrvání v mešitě po modlitbě při úsvitu až do východu slunce, pak modlitba minimálně čtvrt hodiny po východu slunce (2x rakca) atd.

Noční modlitba:

Prorok (sAs) řekl: „Kdo se v noci modlí a pravidelně recituje deset veršů, nebude zapsán mezi nedbalé. Kdo se v noci  modlí a odrecituje sto veršů, bude zapsán mezi ty, kdo jsou poslušni Alláhovi, kdo se v noci modlí a odrecituje tisíc veršů, bude zapsán mezi těmi, jimž se dostane obrovské odměny…“

Bratrství v islámu:

Za tento čin je velká odměna. Usilujte o to během těchto dní, abyste byli skutečnými bratry a sestrami v islámu a konali to, co je vaší povinností vůči svým bratřím/sestrám muslimům/muslimkám.

Dobré příbuzenské vztahy:

Prorok (sAs) pravil: „Ó lidé, zdravte se navzájem (as-salámu calajkum), dejte najíst lidem, posilujte příbuzenské vztahy, modlete se v noci, kdy jiní lidé spí, a vejdete v míru do Ráje.“

Jsou ještě další skutky, o kterých se zmíníme příští pátek – dá-li Alláh – nechť Alláh přijme tyto skutky od nás všech.

—————

Zpět