Kniha dr. Júsufa al-Qaradáwího Povolené a zakázané v islámu

12.01.2023 18:56
Muslimská obec v Praze právě vydala knihu dr. Júsufa al-Qaradáwího Povolené a zakázané v islámu.
Na 250 stranách se v ní popisují hlavní pravidla, vyplývající z islámské legislativy, a to konkrétně ta, která se týkají činů a chování navenek. Základním pravidlem je, že vše je povolené, pokud však není v záležitostech, jež nepříznivě ovlivňují jednotlivce nebo skupiny, stanoveno jinak.
V knize najdeme kapitoly týkající se jídla a pití, oděvů a ozdob, domova, práce a vydělávání na živobytí, manželství a rodinného života, přesvědčení a zvyků, obchodních transakcí, rekreace a her, společenských vztahů a další.
Pokud by ji někdo chtěl získat, je možné se dohodnout prostřednictvím mailu: praha@muslim.cz. Cena knihy je 150,-Kč plus případné poštovné.

—————

Zpět