Klopení zraku

28.08.2015 12:57

Páteční kázání 28. 8. 2015, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Vznešený Alláh pravil: „Řekni věřícím, aby cudně klopili zrak a střežili svá pohlaví – a to je pro ně čistší, vždyť Alláh dobře je zpraven o všem, co konají. A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá.“ (Světlo, 24:30-31)

Ibn Kathír řekl: „Toto je příkaz od Vznešeného Alláha, aby Jeho služebníci, věřící, cudně klopili zrak před tím, co jim bylo zakázáno. Mají se dívat jen na to, na co jim bylo dovoleno se dívat. Mají přivřít oči a nedívat se na to, co je zakázané, a jestliže jejich zrak padne náhodou na něco zakázaného, mají svůj zrak rychle odvrátit. Stejně tak imám Muslim traduje ve své sbírcehadís od Džaríra bin Abdulláha al-Badžalího (rAa), který vyprávěl, že se zeptal Proroka (sAs) na náhodný pohled a Prorok (sAs) mu přikázal, aby odvrátil zrak.

Náhodný: neočekávaný, neúmyslný pohled.

Vznešený Alláh pravil: „… vždyť sluch, zrak i srdce budou všechny žádány, aby počet vydaly.“ (Noční cesta, 17:36)

Podle Abú Saída al-Chudrího (rAa) se traduje, že Prorok (sAs) řekl: „Dejte si pozor na vysedávání u cest!“ Odpověděli: „Posle Alláhův, nemáme jinou možnost než sedět tam a diskutovat.“ Prorok řekl: „Jestliže musíte sedět, dejte cestě, co jí náleží.“ Zeptali se ho: „Co jí náleží?“ Odpověděl: „Klopit zrak, nepůsobit žádnou škodu jiným, odpovídat na pozdrav, přikazovat dobré a zakazovat zavrženíhodné.“

Abú Dáwúd vyprávěl podle Abdulláha bin Burajda, který podle svého otce vyprávěl, že Posel Alláhův (sAs) řekl Alímu:„Nedívej se po druhé, protože zatímco první (pohled) ti nebude dáván za vinu, na druhý nemáš právo.“

Podle Abú Saída se traduje, že Prorok (sAs) řekl: „Muž se nedívá na nahotu (cawra) jiného muže a žena se nedívá na nahotu jiné ženy. Dva nazí muži by neměli ležet pod jednou přikrývkou, ani dvě nahé ženy by neměly ležet pod jednou přikrývkou.“ (podle Muslima)

To znamená, že je zakázáno dívat se na nahotu druhého člověka, i kdyby byl stejného pohlaví. Jedním z největších lákadel, kterými Ďábel svádí člověka, je to, aby se podíval na to, co mu Alláh zakázal. Traduje se, že Prorok (sAs) řekl: „Pohled je jedovatý šíp od Satana.“

Řídíme se užitečnými slovy učeného Ibn al-Qajjima – nechť je k němu Alláh milosrdný – budete-li o nich přemýšlet, bude pro vás snadné – dá-li Alláh – bojovat sám se sebou, abyste zanechali lákadel a získali uspokojení Pána Země i nebes.

Ve svém díle říká: „Pohled je jedovatý šíp od Satana. Kdo povolí jen na chvíli, bude stále smutný. Klopení zraku má mnohé výhody:

1) Je to podřízení se Alláhovu příkazu, který je tím největším štěstím věřícího na tomto i na onom světě. „Řekni věřícím, aby cudně klopili zrak a střežili svá pohlaví – a to je pro ně čistší, vždyť Alláh dobře je zpraven o všem, co konají.“

2) Zabraňuje to tomu, aby se k němu dostal jedovatý šíp, který může zničit jeho duši.

3) Přibližuje duši k Alláhovi a spojuje ho s Ním. Nekontrolovaný pohled vzdaluje duši od Alláha.

4) Posiluje duši a činí ji šťastnou, zatímco nekontrolovaný pohled duši oslabuje a činí ji nešťastnou.

5) Duše tím získává světlo. Proto Alláh – chvála Mu – seslal verš Světla ihned po příkazu o klopení zraku. Alláh pravil: „A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak…“ A následně: „A Alláh je světlem nebes i země.“

6) Učí také soudnosti, podle které rozlišíme, co je pravda a co ne. Vznešený Alláh odměňuje svého služebníka za to, co udělá. Alláh mu vynahradil to, že musí klopit zrak před tím, co Alláh zakázal, tím, že mu ukázal cestu vědění, víry, poznání a soudnosti.

Jsou ještě další výhody, o kterých se zmiňuje Ibn al-Qajjim, na které nám však již nezbývá čas.

Pamatujte, moji bratři a sestry, že kdo se něčeho vzdá pro Alláha, tomu to Alláh vynahradí něčím ještě lepším.

Každý muslim a muslimka by měli klopit zrak před tím, co je zakázané, a prosit Alláha, aby jim k tomu pomáhal. Žádná muslimka také nemá kopírovat chování nemuslimek a má dodržovat zahalování, které zakrývá její tělo. Žena má být zahalena do volného oděvu, aby nebylo vidět nic z její nahoty, ani ozdob. Takto v tomto poslechneme našeho Pána a uchráníme se tak před tím, co Alláh zakázal. Nechť nás Alláh ochraňuje před tím, co je zakázané, a zpřístupní nám to, co je dobré a dovolené.

—————

Zpět