K čemu je dobrý měsíc šaabán

02.04.2021 09:41

Páteční kázání 2. 4. 2021 (20. šaabán 1442 H), Dr. Usama al-Deiri, Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Jedním z darů, kterým Alláh obdaroval Své služebníky, jsou období v roce určená pro dobro. V těchto obdobích zvyšují své úsilí a přibližují se ke svému Stvořiteli. Imám at-Tabarání vyprávěl podle Muhammada bin Maslama al-Ansárího (radijalláhu anhu), že Prorok (sallalláhu alajhi wa sallam) řekl: „Jsou dny ve vašem životě, kdy lze pocítit chladný vánek vašeho Pána. Nechte jej na sebe působit, neboť zasáhne-li vás jediný závan tohoto dobra, již nikdy si nebudete zoufat.“

Právě teď nás ovívá vánek šaabánu, ve kterém Prorok (sallalláhu alajhi wa sallam) vykonával ještě více zbožných skutků než kdy jindy. Podle Á’iši (radija lláhu anhá) se traduje: „V žádném měsíci se Prorok (sallalláhu alajhi wa sallam) nepostil více než během šaabánu. Postil se po celý šaabán.“

Šaabán je totiž měsíc, který lidé zanedbávají, a proto Prorok (sallalláhu alajhi wa sallam) povzbuzoval k vykonávání zbožných skutků v tomto měsíci. To je důkazem toho, jak je prospěšné vykonávat zbožné skutky v měsíci, který lidé zanedbávají. V tomto měsíci jsou skutky předkládány Všemohoucímu Alláhovi a Prorok chtěl, aby za něj byly předkládány zbožné skutky. Imám an-Nisá’í tradoval podle Usámy bin Zajda (radija lláhu anhumá), který se zeptal Proroka (sallalláhu alajhi wa sallam): „Vidím tě postit se, ale ne tolik jako v šaabánu.“ Prorok (sallalláhu alajhi wa sallam) odpověděl: „Tento měsíc mezi radžabem a ramadánem lidé zanedbávají. Je to měsíc, kdy jsou skutky předkládány Pánu všech světů, a já chci, aby byly mé skutky předkládány, když se postím.“

Takto Prorok (sallalláhu alajhi wa sallam), kterému byly předem odpuštěny viny dřívější i pozdější, dbal na poslušnost vůči svému Pánovi a jeho druhové (ridwána lláhi alajhim) také. Když byli vyzváni k poslušnosti, předháněli se v ní navzájem a tento verš jako by byl vyryt do jejich srdcí: „Pospíchejte k milosti od Pána svého a k zahradě, jejíž šířka se rovná nebesům a zemi a jež připravena je pro bohabojné.“ (3:133)

Využijte tedy těchto dní a svého života, než zestárnete a zeslábnete. Abú Isháq as-Sabí’í, jeden z imámů, řekl, když mu bylo téměř devadesát let: „Mládeži, využijte své síly a mládí. Málokdy uběhla noc, aniž bych během ní přečetl tisíc veršů, při jednom pokleknutí odrecituji súru Krávy, postím se během posvátných měsíců a tři dny v každém měsíci a dále každé pondělí a čtvrtek.“ Toto by měl vykonávat každý, kdo se chce dostat k Alláhovi a do příbytku na Věčnosti, toto je správné pro každého, kdo se chce dostat k Alláhovi a chce dosáhnout Jeho spokojenosti, toto je bohabojnost pro každého, kdo nechce být zatracen.

Zvýšené úsilí během měsíce šaabánu je jednou z věcí, které pomáhají ke zvýšenému úsilí v měsíci ramadánu. Je to jako s rostlinou, jejíž větve sílí až do měsíce, kdy přichází sklizeň, a tím je i měsíc ramadán, kdy každý muslim sklízí, co zasel. Ibn Radžab – nechť je k němu Alláh milostivý – říká: „Půst v měsíci šaabánu je přípravou na půst v měsíci ramadánu. Jinak se stává půst v měsíci ramadánu obtížným. Kdo se však cvičí v půstu a zvykne si na něj a zjistí díky půstu v šaabánu ještě před ramadánem, jak je půst dobrý a příjemný, začne půst v ramadánu v plné síle a aktivní. Jestliže je šaabán přípravou na ramadán, začne se v něm s tím, s čím se začíná v ramadánu, tedy s půstem a čtením Koránu, aby byl člověk připraven na setkání s ramadánem, a duše se tímto připravují na poslušnost vůči Milostivému.“

Ó Alláhu, nechť se dožijeme ramadánu, a prosíme tě, abys ukončil tuto epidemii a zbavil lidstvo tohoto neštěstí.

—————

Zpět