Jak se Prorok (mír s ním) choval ke své rodině

16.12.2016 07:06

Páteční kázání 17.3.1438/16.12.2016, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Ve jménu Alláha, Milostivého, Smilovného

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláhovým a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Prorok (mír s ním) byl nejlepším z lidí. Byl nejlepší v tom, jak se choval ke své rodině a byl vůbec nejlepším člověkem pro celou ummu. Vždyť sám Prorok (mír s ním) řekl: „Nejlepší z vás jsou ti, kteří se nejlépe chovají ke svým rodinám, a já se z vás chovám nejlépe ke své rodině.“ (sbírka at-Tirmidhí). Byl dobrý ke své rodině a svým manželkám, byl k nim soucitný, laskavý, přátelský, žertoval s nimi a zacházel s nimi laskavě a vlídně. Pomáhal své rodině a byl jim k dispozici, když potřebovali.

Al-Aswad řekl: „Zeptal jsem se cÁišy: ‚Co Prorok (mír s ním) dělával doma?’ Řekla: ‚Sloužil a pomáhal své rodině, a když přišel čas modlitby, udělal si wudú a šel na modlitbu.’“ (sbírky Muslim a at-Tirmidhí). V jiném výroku cÁiša vypráví: „Běžně si (doma) zašíval šaty, opravoval obuv a dělal to, co jiní muži doma dělají.“ (sbírka Ahmada). A když cÁiša po něčem toužila a nebyl v tom žádný hřích, dopřál jí to. Když se napila, vzal pohár, ze kterého pila, přiložil svá ústa na místo, odkud pila, a napil se. Když okousala maso z kosti, vzal si ji a přiložil svá ústa tam, kde byla její ústa. cÁ’iša se umývala z jedné nádoby spolu s Prorokem (sAs). Říkal jí: „Nechej mi trochu (vody).“ A ona jemu: „Nechej mi trochu (vody).“ (podle Muslima)

cÁiša vyprávěla: „Byla jsem s Alláhovým poslem (mír s ním) na jedné z jeho cest – a byla jsem tehdy mladá dívka štíhlé postavy – a on řekl lidem: ‚Jděte napřed!’ A pak mi řekl: ‚Pojď závodit!’ Dali jsme si tedy závod, a já ho předběhla. Tak mě nechal být nějakou dobu, až když jsem za nějaký čas přibrala na váze a byla jsem s ním na jedné z jeho cest, tak řekl lidem: ‚Jděte napřed!’ A pak mi řekl: ‚Pojď závodit!’ Dali jsme si tedy závod a předběhl on mě. Smál se a řekl: ‚To máš za tenkrát!’ (sbírka Ahmada).

V jiném výroku je zaznamenáno, že když chtěla jeho žena Safia nasednout na svého velblouda, Prorok (mír s ním) poklekl, aby si na jeho koleno mohla Safia stoupnout a nasednout. (sbírka al-Buchárí). K výrazům jeho velkého respektu a lásky k jeho první manželce Chadídže patří mimo jiné to, že po smrti Chadídži občas obětoval ovci a daroval ji jejím přítelkyním. Projevoval štědrost jejím přítelkyním jako výraz úcty k ní po její smrti.

Byl spravedlivý ke svým manželkám a snášel a odpouštěl jim chyby a nevhodné jednání, které se občas u některých z nich vyskytly, a říkával: „Bože, věru jsem spravedlivý, jen co mi síly stačí, nesuď mě za to, co není v mých silách!“

O materiálním zabezpečení rodiny Prorok (sallalláhu calajhi wa sallam) řekl: „Jednou z nejlépe odměňovaných věcí je obstarávání obživy pro rodinu.“ (sbírka Muslim).

Prorok (mír s ním) upozornil na to, jak důležité je se chovat dobře k ženám, řekl: „Chovejte se dobře k ženám.“

Pochopitelně připomínal i ženám jejich povinnosti být poslušné k manželům a chovat se k nim dobře, což je v mnoha výrocích, jako například ve vyprávění Abú Hurajry o Alláhově poslu (mír s ním), že řekl: „Žena, která se modlí svých pět modliteb, postí se svůj měsíc (tzn. Ramadán), chrání své pohlaví a poslouchá svého manžela, tak vejde do Ráje tou branou, kterou si bude přát.“ (sbírky Ibn Hibbán a Sahíh al-Džámiod al-Albáního).

Manželé se k sobě mají navzájem chovat pěkně, jednat spolu hezky a snášet chyby druhého. Islám přikazuje dobré soužití a pěkné vzájemné chování mezi manželi. V tomto máme velký vzor a dobrý příklad v našem Prorokovi (sAs), v tom, jak se choval pěkně ke své rodině a ke svým manželkám.

 

Milí bratři a sestry v islámu, my jsme jedna umma, nemůžeme si nevšimnout a ignorovat to, co se stalo a stále děje v Aleppu, ale i jiných syrských městech a dalších muslimských zemích. To, co se děje, je terorismus, barbarství a krutosti, kterých by se nikdy nedopustil člověk s trochou lidskosti a milosrdenství. Dochází ke genocidám a masakrům a zločinům proti lidskosti, jejichž cílem je zlikvidovat Aleppo a jeho obyvatele. Jediným proviněním, kterého se tito neviní lidé dopustili je, že to jsou muslimové, kteří odmítli nadále snášet křivdu a bezpráví, a bojovali za svá práva. Odplatou pro ně jsou tato muka, která se mají stát výstrahou pro ostatní. To je to, co by si tito zločinci přáli pro celý islámský svět, kdyby mohli. Celý svět to vidí, ale všichni jen nečinně přihlížejí – wa lá haula wa lá quwwata illá billáhi-lcalijji-lcadhím (není moci ani síly jinak než s pomocí Alláha Vznešeného a Velkolepého). Naší povinností je však naše bratry a sestry nezradit a postavit se na jejich stranu, informovat veřejnost o jejich situaci a pomoct jim, jak jen můžeme – a nezapomínat na ducá pro ně. Bože, zachraň naše bratry a sestry v Aleppu a vyřeš jim jejich situaci i situaci utiskovaných muslimů na celém světě. Bože, nechť nepatříme k těm, kdo je zradili, a odpusť nám to, v čem jim pomoct nemůžeme!

 

—————

Zpět