Jak se máš?

01.09.2023 08:12

Datum: 1. 9. 2023 (16. safar 1445), Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Jak se máš? To je naše dnešní téma. A Otázka, kterou jste asi slyšeli od nejednoho příbuzného, kamaráda, kolegy. Obvykle se tato otázka opakuje při každém zavolání nebo setkání. Každému hned přijde na mysl odpověď, která se týká zdraví, práce, bydlení, zdraví rodiny a dětí.

Zásadnější a hlubší význam odpovědi na tuto otázku nám dává Hanzala bin ar-Rabía al-Asjadí, který vyprávěl: „Potkal mě Abú Bakr a zeptal se mě jak se mám. Odpověděl jsem: ‚Hanzala je pokrytec.‘ Abú Bakr řekl: ‚Chvála Alláhovi. Co to říkáš?‘ Odpověděl jsem: ‚Když jsme s Poslem Alláhovým – salla lláhu alajhi wa sallam – připomíná nám Peklo a Ráj, jako bychom je viděli na vlastní oči. Když od něj odejdeme, věnujeme se svým manželkám, dětem, práci a na většinu z těchto věcí (týkajících se života na Onom světě) zapomeneme.‘ Abú Bakr řekl: ‚Při Alláhovi, mám stejnou zkušenost.‘ A tak jsme se spolu s Abú Bakrem vydali za Poslem Alláhovým – salla lláhu alajhi wa sallam – a řekl jsem mu: ‚Hanzala je pokrytec, Posle Alláhův.‘ Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – se zeptal: ‚Co se stalo?‘ Odpověděl jsem: ‚Posle Alláhův, když jsme u tebe, připomínáš nám Peklo a Ráj, jako bychom je viděli na vlastní oči, když od tebe odejdeme, věnujeme se svým manželkám, dětem, práci a na většinu z těchto věcí zapomeneme.‘ Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – odpověděl: ‚Přísahám při tom, jenž má můj život ve Své moci, pokud zůstává stav vaší mysli stejný jako v mé přítomnosti, a pořád si připomínáte Alláha, budou si s vámi andělé podávat ruce ve vašich postelích i na cestách, kterými se ubíráte, ale Hanzalo, je čas (na věci pozemské) a čas (na modlitbu).‘A toto opakoval třikrát.“

Hanzala bin ar-Rabía al-Asjadí je jeden z ctěných Prorokových druhů, ba dokonce jeden z nejlepších vážených Prorokových druhů, důvěryhodných a spolehlivých, kteří zapisovali zjevení, a přesto se zabývá tím, jestli nekoná málo a bojí se pokrytectví.

Abdulláh ibn Abí Malíka vypráví: „Setkal jsem se s třiceti druhy Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – a všichni se báli pokrytectví, nikdo z nich neříkal, že dodržují víru Gabriela a Michaela. Umar – radija lláhu anhu – se ptal Hudhajfy bin al-Jamán – radija lláhu anhu – který byl Prorokovým důvěrníkem, kterému Prorok svěřoval jména pokrytců, a Hudhajfa se ho tedy usilovně vyptával a zapřísahal ho při Alláhovi, jestli ho Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – nezmínil jako jednoho z pokrytců. Prorok odpověděl: ‚Ne, ne, nikdo není čistší než ty.‘ A Umar – radija lláhu anhu – se nepomodlil za mrtvého, dokud se neujistil, jestli se za něho pomodlil Hudhajfa.“

Abú ad-Dardá‘ řekl: „Víra je jako košile, kterou si jednou sundáte a pak obléknete. Přísahám při Alláhovi, věřící se ujistí o své víře tehdy, když je bez ní a uvědomí si svou ztrátu.“

Víra vyžaduje upřímnost a opravdovost v úmyslu, slovech i činech, ve skrytu a navenek, v těžkých časech i v časech hojnosti, v dobrém i ve zlém. Muhammad ibn Sírín řekl: „Není nic děsivějšího než tato slova: „Jsou mezi lidmi někteří, kdož říkají: ‚Věříme v Alláha i v den soudný,‘ zatím však jsou nevěřící.“ (2:8)

Jestlipak si v dnešní době plné zábavy a svodů někdy někdo sám sedne a zeptá se sám sebe: „Jak se mám? Zeptal se tě někdo na to, jak se máš? Přivedl tvou pozornost k tomu, aby bylo tvoje srdce v souladu s Alláhem?“ Srdce je podstatou tvého já, je to to nejlepší, kde je víra v Alláha, v jeho anděly, knihy, posly, v Soudný den a osud se vším dobrým i špatným. Víra, díky které se vaše srdce upokojí, vaše duše zklidní a drží se svého Stvořitele.

Víra je posilována zbožnými činy. Víra sílí díky činům poslušnosti a slábne kvůli činům neposlušnosti. Kdo posiluje svou víru, upevňuje se jeho přesvědčení, žije šťastným a dobrým životem. Všemohoucí Alláh praví: „Dodržujte věrně úmluvu Alláhovu, když jste ji jednou uzavřeli, a nenarušujte přísahy, když jste je potvrdili a Alláha si jako ručitele vzali – vždyť Alláh dobře ví, co děláte.“ (16:91)

Prosíme Alláha, aby posílil naši víru, prodloužil náš život a učinil naše skutky lepšími.

—————

Zpět