Donald Flood, Jak nejlépe žít a zemřít

04.12.2011 23:46

Brožura Jak nejlépe žít a zemřít - popisuje cestu k islámu jednoho amerického muslima, inspirativní pro nemuslimy, poučné i pro muslimy.

Publikace je k dispozici zdarma v mešitě v Praze a modlitebně v centru Prahy.

—————

Zpět