Informace o sváteční modlitbě v Praze

17.07.2021 21:14

Muslimská obec v Praze přeje všem muslimkám a muslimům šťastný a požehnaný Svátek oběti (Íd al-Adhá). 

Sváteční modlitba proběhne v úterý 20. 7. 2021 také:

- v mešitě v Blatské 1491 (u Černého mostu), a to v časech 7:00 (jen pro muže) a v 8:00 (pro muže i ženy) 

- v modlitebně v Opatovické 18 (u Národní třídy) v časech 7:00 a 8:00 (v obou případech jen pro muže)

Protiepidemická opatření stále platí (respirator, rozestupy, dezinfekce)- 

 

Ovci k obětování (189,- Kč/kg) je možné objednat u společnosti HALAL MEAT s.r.o., Bořivojova 76, Praha 3, Tel.: 602313031, info@halal-meat.cz

Nebo poslat finanční částku muslimské charitativní organizaci, která oběť provede vaším jménem a v zemi podle vašeho výběru (Například: https://muslimcharity.org.uk/qurbani/

 

The Muslim Community in Prague wishes all Muslims a happy and blessed Feast of Sacrifice (Eid al-Adha).

The festive prayer will take place on Tuesday, July 20, 2021 also: 

- in the mosque in Blatská 1491 (near the Černý most), at 7:00 (only for men) and at 8:00 (for men and women)

- in the prayer room at Opatovická 18 (near Národní třída) at 7:00 and 8:00 (in both cases only for men). 

 

Sheep for sacrifice (189,- Kč/kg) can be ordered from HALAL MEAT s.r.o., Bořivojova 76, Prague 3, Tel: 602313031, info@halal-meat.cz

Or send a sum of money to a Muslim charity that will carry out the sacrifice on your behalf and in the country of your choice (For example: https://muslimcharity.org.uk/qurbani/

 

—————

Zpět