Info: Prvních deset dní měsíce dhú l-hidždža a Svátek oběti

20.06.2023 21:15

První den měsíce Dzu l-hidždža letos připadá na pondělí 19. června.

Den Arafa (9. Dzu l-hidždža) připadá na úterý 27. června 2023.

První den Svátku oběti (10. Dzu l-hidždža) připadá na středu 28. června 2023.

Prvních deset dnů měsíce Dzu l-hidždža jsou nejdůležitější dny v roce. „Nejsou jiné dny v roce, ve kterých jsou dobré skutky Alláhovi milejší, než prvních deset dnů Dzu l-hidždža.“ (zaznamenal al-Buchárí) 

Odměna za dobré skutky se v nich násobí. 

Muslimové mají doporučeno zejména: 

  1. více si připomínat Alláha 
  2. dobrovolný půst, zvláště 9. Dzu l-hidždža na den Arafa 
  3. darování almužny 
  4. udržovat vztahy s příbuznými 
  5. využít příležitosti Svátku oběti (Íd al-Adhá) a sváteční modlitby 
  6. sunna vykonání oběti (Qurbán)
Obětování u příležitosti svátku Íd al-Adhá:
 

Když se Posla (nechť ho Alláh pochválí a dá mu mír) zeptali, co je Qurbán, odpověděl: „Je to tradice vašeho otce Ibráhíma. Za každý vlas obětiny dostanete odměnu od Alláha.“ (zaznamenal at-Tirmidzí).

Obětování (většinou ovce) u příležitosti svátku Íd al-Adhá je u nás možné provést různým způsobem: 

  • objednat si je u některého z tuzemských poražečů 
  • nebo s předstihem (co nejdříve) platbou některé důvěryhodné mezinárodní muslimské charitativní organizaci (např. Islamic Relief Worldwide, Human Appeal a jiné), která obětování provede vaším jménem a maso rozdělí potřebným muslimům v oblasti a státu podle vašeho výběru. Slouží především k nakrmení chudých. 

—————

Zpět