Důležitost vědění

10.09.2021 14:59

Páteční kázání 10. 9. 2021 (3. safar 1443 H), dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo se vydá na cestu vědění, tomu Alláh usnadní cestu do Ráje.“ (podle Muslima)

Muslimové, studenti jsou nadějí zítřka, budoucností. Když se národy ve svém obrození – když jim Alláh dopřeje úspěchu – spoléhají na mladé lidi, pomohou v neštěstí a jsou ozdobou v dobrých časech. Již mnohokrát mladí lidé zažehli světlo a dobro, mnohokrát hráli roli v pozvednutí společnosti. Mládeži, studium nemá být obětí, nemá být těžkým břemenem a trápením, ale dobrým záměrem. Proto, když směřujete do školních lavic, dejte si za svůj cíl poznání nepoznaného, mějte záměr s časem, který uplyne, s kroky, které přejdou, a z vědění zbyde jen dobrý úmysl, mějte v úmyslu prospět sami sobě, zbavit se nevědomosti, být prospěšní lidem. Člověku se dostává velkého požehnání, když jde za věděním a svůj úmysl věnoval pouze tomu.

Dnešní společnost prochází těžkým obdobím a její realitu nezmění majetek ani počet. Ze všeho nejvíce potřebuje ctižádost své mládeže, změní ji myšlení mladých, kteří mají přesvědčení, míří vysoko a mají dávné odhodlání.

Žádná generace se neobjeví, aniž by ji někdo vychoval, žádný rozum se nevytříbí bez učitele. Učitelé mohou být právem hrdí na to, že jsou staviteli nové generace. Když probudí zájem o vzdělání, bude se jim to dařit a budou učit něco dobrého, budou mít tu čest získat modlitby svého Pána a chválu svého Proroka, neboť „Alláh, Jeho andělé, lid nebes i lidé na Zemi, ba dokonce i mravenec ve svém příbytku se modlí za toho, kdo učí lidi dobrému.“ Mustafá – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Když zemře člověk, jeho práce se přeruší kromě tří případů.“ Mezi těmito případy zmínil toho, kdo učí něčemu prospěšnému.

Rodiče, jste vzorem pro své děti, vzhlížejí k vám, jejich oči na vás visí, někteří se vás možná snaží napodobovat, buďte jim tedy dobrým vzorem, příkladem toho, kdo spíše koná, než mluví. Neměli bychom zapomínat na to, co řekl Umar bin Otba vychovateli svého syna: „První, co uděláš pro mého syna, že napravíš sám sebe, neboť jeho oči se na tebe dívají, dobré je pro něj to, co uděláš, ošklivé je pro něj to, co neuděláš. Mám ve vás velkou naději.“

Je krásné, když může být svým chováním rodič vzorem, můžeme u něj vidět jen pěkné jednání a dobrou mluvu, když může být vzorem i v uctívání, a nestane se, že by děti viděly něco jiného než to, jak vykonává činy poslušnosti a odvrací se od neposlušnosti a zakázaných věcí.

Skutečnou investicí je, když rodič ze svých dětí učiní ty, kdo se oddají službě Alláhovi, mají dobrou morálku a jsou vychovaní, pak se mu dostane stejné odměny, neboť je to rodič, kdo v nich vytvořil základy, svět pomine, ale zůstanou generace, které vychoval. Vychovávejte tedy své potomky, dostane se vám stejné odměny jako jim všem, váš Pán je velmi štědrý. Jestliže může mít vliv jeden člověk šířící víru, co teprve když se toho ujme každý rodič? Kolik budeme mít takových šiřitelů!

Nechť Alláh přijme od nás všech zbožné činy.

—————

Zpět