Dodržování slova

12.08.2016 15:54

Páteční kázání 12. 8. 2016, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Ke vznešeným islámským mravům a chvályhodným vlastnostem, ke kterým nás nabádá islám, patří dodržování slova.

Abáda bin as-Sámit vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Zaručte mi šest věcí a já vám zaručím Ráj. Když promluvíte, buďte upřímní, dáte-li slib, dodržte ho, je-li vám něco svěřeno, nezklamejte důvěru, chraňte svá pohlaví, odvracejte své zraky a zdržte se všeho zakázaného.“ (podle Ahmeda, upraveno al-Albáním) Prorok (sAs) radil, abychom dodržovali závazky a sliby. Tuto vlastnost měli všichni proroci (mír s nimi) včetně Abrahama (mír s ním), který je zmíněn v Koránu v súře Hvězda: „… a Abrahama, jenž byl věrný…“ (Hvězda, 53:37) A také chvála Ismácíla (mír s ním) za plnění slibu: „A připomeň v Knize také Ismácíla, jenž věrně sliby dodržoval a poslem i prorokem byl…“ (Marie, 19:54)

Oproti tomu nás Alláh – Všemohoucí a Vznešený – varoval před porušením slibu a poukázal na to, že je to jedna z vlastností pokrytců – Alláh nás ochraňuj. Podle jednoho hadísu, na kterém se všichni shodují, se podle Abú Hurajry (rAa) traduje, že Posel (sAs) řekl: „Pokrytec se vyznačuje třemi znaky: porušuje sliby, lže a je-li mu něco svěřeno, zklame důvěru.“

Alláh stvořil své služebníky tak, že porušení slibu je přirozeně považováno za ostudný a ohavný čin. Učený Ibn al-Qajjim – nechť je k němu Alláh milostivý – k tomu říká: „Alláh stvořil své služebníky tak, že porušení slibu je přirozeně považováno za ostudný a ohavný čin. Co považují věřící za ohavné, považuje i Alláh za ohavné.“

Alláh odmítá každého, kdo něco slíbí nebo něco řekne a pak to nedodrží nebo se podle toho nechová. Vznešený Alláh praví: „Vy, kteří věříte! Proč říkáte to, co nečiníte?“ (Sevřený šik, 61:2)

Když někdo slíbí něco, co není zakázáno, musí svůj slib dodržet.

Dodržování slibu je vlastností ušlechtilých a bohabojných. Porušování slibu je znakem nečestných a pokrytců.

 

—————

Zpět