Dobré vedení

13.09.2019 06:30

Páteční kázání 13. 9. 2019, šejch Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Prorokovi (sAs) jeho Pán, Vznešený a Mocný, přikazuje, aby následoval stopy poté, co mu vyprávěl příběhy o předchozích prorocích, jako by je viděl (sAs): Mojžíše při jeho zkoušce, Noema s jeho útrapami, Jonáše ve tmě, Josefa v jeho pravdomluvnosti, Ajjúba v jeho trpělivosti, Abrahama v jeho ohni – Alláh, Vznešený a Mocný, vyprávěl Svému prorokovi příběhy a na závěr vyprávění ozdobil slovy: „A toto jsou ti, jež Alláh správně vedl – jdi tedy po správné cestě jejich!“ (6:90)

Služebníci Alláhovi, potřebujeme výchovu vedením, je to naprostá nezbytnost pro duši každého člověka. Člověk má dispozice pro to být veden reformátory, proto Alláh Svému Prorokovi vyprávěl a pravil: „A toto jsou ti, jež Alláh správně vedl – jdi tedy po správné cestě jejich!“ (6:90)

Alláh k nám byl milostivý tím, že nám poskytl to nejlepší vedení a vzor a tím je pán lidstva, o kterém Alláh pravil: „Vždyť vskutku povaha tvá je vznešená.“ (68:4), a přikázal nám, abychom šli v jeho stopách. Když se modlil (sAs), řekl: „Modlete se tak, jak jste mě viděli se modlit.“ Když vykonal velkou pouť (sAs), řekl: „Dělejte obřadné rituály podle mne.“

V Prorokových druzích byla zakořeněna výchova vedením podle Proroka (sAs), předali nám řadu od něj převzatých proseb o odpuštění, noční modlitby, půst a modlitbu podle něho, jeho charakter, mlčení i správné vedení – nechť je s nimi Alláh spokojen.

Vedení je normou a měřítkem. Ibrahim al-Nuchaí říká: „Když přišli, učili se od něho. Podívali se na jeho charakter, jeho modlitbu a jeho situaci a pak se od něj učili.“ Řekl: „Když jsme se od něj chtěli něco naučit, zeptali jsme se, odkud bere svou obživu, kam chodívá, a když to bylo v pořádku, učili jsme se od něho. Pokud ne, tak jsme k němu nepřišli.“ Vytváření vzorů není snadné. Je třeba řídit se metodou a aplikovat pravidla, slova musí souhlasit s činy, vytváření vzorů obnáší mnohé oběti, nadřazenost zvykům. Al-Awzáí říká: „Dělali jsme si legraci a smáli jsme se, a když jsme se stali vzory, bál jsem se, abychom neprosluli smíchem.“

Správné vedení po sobě zanechává stopu. Tuto stopu pochopily matky ze své přirozenosti. Imám Málik bin Anas říká o své matce, že mu říkala, aby se učil od Rabíy jeho chování a pak teprve jeho vědění. Potřebujeme se více učit, jak se chovat, než získávat vědění.

Když vidíme tyto vzory, vzbuzuje to v nás obavu, upomíná nás to, probouzí to v nás duchovno. Slyšeli jste snad vyprávění o Hanzalovi, ve kterém se v přítomnosti Proroka (sAs) probouzelo něco jiného, než když od něho odešel. Stopa vedení zůstane v duši, i když třeba až po nějaké době. Ibn al-Džauzí – nechť je k němu Alláh milostivý – říká: „Důkaz činem je mnohem silnější než důkaz slovem.“ Vliv činu na duši je mnohem silnější než vliv slova.

Ó Alláhu, prosíme Tě, modlíme se k Tobě, žádáme Tě a obracíme se na Tebe s prosbami, jsi Alláh Jediný, není boha kromě Tebe, dej, ať se nám dobře vede, a odpusť nám naše hříchy.

 

—————

Zpět