Dobré mravy

15.03.2013 08:10

Páteční kázání 15. 3. 2013 (3. džumádá l-úlá 1434), šejch Idrís Kanaev, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc, o vedení správnou cestou a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Bratře a sestro v islámu,

chceš patřit mezi věřící s úplnou a nejsilnější vírou? Chceš patřit mezi ty nejbližší k proroku Muhammadovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) v ráji? Chceš, aby byly tvé dobré skutky ve vahách v Soudný den mnohem těžší než ty špatné? Chceš, aby tě Alláh miloval a aby tě milovali i lidé? Chceš, abys byl u věřících tak oblíbený, že si budou přát se s tebou setkat? Pokud chceš všechno tohle a mnohem víc, tak dbej na dobré mravy a dobré chování!

Jedním z hlavních cílů islámu je naplnění dobrého chování. Alláh říká (ve významu):„Věru Alláh již prokázal laskavost věřícím, když k nim vyslal posla z řad jejich, jenž recituje jim znamení Jeho, očišťuje je a učí je Písmu a moudrosti, zatímco předtím byli v bludu zjevném.“ (3:164). Abú Hurajra vyprávěl o Prorokovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání), že řekl: „Byl jsem vyslán právě proto, abych naplnil dobré mravy.“Mravy jsou v islámu tak důležité, že se staly měřítkem zbožnosti člověka. Čím má věřící lepší mravy, tím lépe se drží správné cesty. Islám je celý o vznešených mravech, a ty jsou tradicí proroka Muhammada (nechť ho Alláh pochválí a ochrání). Alláh o něm říká v Koránu (ve významu): „A ty vskutku jsi člověk vznešených mravů“ (68:4). Dobré chování je povinnost každého muslima, kterou mu přikázal Alláh a Jeho posel. Alláh říká (ve významu): „Odpouštěj, přikazuj dobré a nech být nevzdělance!“ (7:199). Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Buď bohabojný, ať jsi kdekoliv, nechť po tvém špatném skutku následuje dobrý, jelikož ten ho vymaže, a jednej s lidmi krásnými mravy.“

Není ničeho, co by vyzývalo k dobrému chování a napomáhalo tomu tak jako správná a pevná víra. Právě proto Alláh začíná spoustu veršů, ve kterých přikazuje dobrý mrav nebo zakazuje špatný, právě slovy: „Vy, kteří jste uvěřili!“ Alláh říká (ve významu): „Vy, kteří jste uvěřili, buďte bohabojní a držte se s pravdomluvnými a upřímnými!“(9:119). V jiném verši říká (ve významu): „Vy, kteří jste uvěřili! Nechť neposmívají se jedni muži druhým, možná že tito jsou lepší než oni! A nechť jedny ženy se neposmívají druhým, možná že tyto jsou lepší než ony! Neurážejte se vzájemně a nenazývejte se přezdívkami!“ (49:11).

Toto nám dokazuje jednu velice důležitou věc: Každý špatný mrav, každý zkažený charakter, každá neúplnost v nějakém dobrém mravu, to vše znamená neúplnou víru. Kdyby víra byla úplná, nedošlo by k těmto věcem. Např. člověk, který lže, má slabou víru, protože Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl o lži, že člověka přivádí k hříšnosti, která vede do pekla. Člověk, který ubližuje svým sousedům, má neúplnou víru, protože Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Při Alláhu, že neuvěří! Při Alláhu, že neuvěří! Při Alláhu, že neuvěří! (tj. bude mít úplnou víru)“ Jeho společníci se ho zeptali: „Kdo, Boží posle?“ Odpověděl: „Ten, jehož sousedé nejsou v bezpečí před jeho zlem.“ Ten, který dává volnost svému jazyku, aby pomlouval ostatní a urážel je, ten má slabou víru, protože Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Ten, kdo věří v Alláha a v Soudný den, tak ať říká dobro, nebo ať je zticha!“ Ten, který je vždy zamračený a nikdy se na jeho tváři neobjeví upřímný úsměv, nedosáhl úplné víry, protože Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Nepodceňuj z dobra nic, i kdyby jen to, abys potkal svého bratra s úsměvem na tváři.“ Člověk, který nikdy sám nevysloví pozdrav islámu a nemá v srdci lásku k muslimům, má slabou víru, protože Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Nevstoupíte do ráje dříve, než uvěříte; a neuvěříte dříve, než se budete mít rádi; nechcete, abych vám prozradil něco, co když uděláte, budete se mít rádi? Rozšiřte mezi sebou pozdrav!“ Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „K nejlepším z vás patří ti s nejlepšími mravy.“ A také řekl: „Věřící s nejúplnější vírou jsou ti nejlepšího chování.“

—————

Zpět