Díky pospolitosti a jednotě je společnost silná a roste

04.06.2021 23:07

Páteční kázání 4. 6. 2021 (23. šawwál 1442 H), Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Islámské právo dbá na trvalou stabilitu islámské společnosti a ochranu jejího bezpečí, stabilitu dosaženou sjednocením duší a posilováním hodnot bratrství a milosrdenství mezi lidmi. Přikazuje, aby společnost držela při sobě, aby se její členové navzájem podporovali a spolupracovali ve zbožnosti a bohabojnosti, neboť je to jejich povinností stanovenou v Koránu. Všemohoucí Alláh praví: „Pomáhejte si vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a nepomáhejte si k hříchu a nenávisti. Buďte bohabojní, vždyť Alláh je přísný v trestání Svém.“ (5:2) Není pochyb, že pospolitost společnosti a jednota jsou praktickou aplikací, se kterou souvisí šíření dobra, lásky a náklonnosti. Je to pevný základ, na kterém stojí dnešní umma, abychom realizovali uctívání Všemohoucího Alláha tím, že se ho budeme pevně držet. Všemohoucí Alláh praví: „Přidržujte se pevně provazu Alláhova všichni a nerozdělujte se!“ (3:103) Všemohoucí Alláh – chvála Mu – se zmiňuje o tom, že bratrství, které nám přikazuje navzájem pěstovat, je největším darem, který by měla umma udržovat, jinak bude jejím osudem neúspěch a bude tratit jak na tomto, tak i na Onom světě. Všemohoucí Alláh praví: „Pomněte dobrodiní Alláhova k vám, když byli jste nepřáteli a On opět sblížil srdce vaše a stali jste se – díky Milosti Jeho – bratry; a byli jste již na okraji propasti ohnivé a On vás před ní spasil. A takto vám Alláh objasňuje Svá znamení – snad budete správně vedeni.“ (3:103)

Podílení se na hříchu a nepřátelství je vlastností zasluhující výtku, která byla zcela jasně zakázána, a proti tomu stojí jasný příkaz, když Všemohoucí praví: „Nepomáhejte si k hříchu a nenávisti.“ (5:2) Neboť toto vede ke svárům a sporům a následkem toho je neúspěch, zbabělost a zoufalost: „A nehádejte se, abyste neztratili odvahu a neodvrátil se od vás vítr příznivý!“ (8:46) Spory společnost nepochybně oslabují a nedrží pak tolik pohromadě. Nejlepším lékem na to je, když se pospolitá společnost zdrží jakéhokoli rozdělování se, které zakázal Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – neboť by od ní odvrátila příznivý vítr, má špatné následky. Pospolitost je naléhavou nutností, aby zůstala umma stát na pevných základech. Proto musí muslim následovat vedení svého Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – aby si přivykl dobře se chovat a konat dobro, aby z toho měli všichni prospěch, aby to bylo pro dobro vlasti a ochranu jejích výdobytků.

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – přirovnal věřící k pevně ukotvené stavbě, kdy jeden druhého podpírá, což potvrzuje to, jak Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – dbal na prohloubení významu jednoty mezi lidmi. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Věřící jsou ve své vzájemné laskavosti, soucitu a účasti jako jedno tělo. Trpí-li jedna část, zeslábne celé tělo a zachvátí ho horečka.“ (podle Muslima) To vše ukazuje na to, že tato umma je jedinečná ve své historii a lidství a zůstane takovou až do konce věků.

Takto se nám zřetelně ukazuje, jak je důležitá pospolitost a jednota společnosti, a že je to jediná cesta k obrození ummy, aby mohla čelit různým výzvám a vysvobodit utlačované. Člověku nebude dáno žít v silné, jednotné společnosti, pokud nebudou žít v souladu její jednotliví členové. Nezbaví se křivdy, nebudou-li si navzájem bratry. Bratrství a pospolitost a odmítání sporů je staví pevně na nohy, zvyšuje jejich cíle, posiluje je, ujišťuje je v jejich víře, zajišťuje je samé i jejich čest, domov i majetek.

Prosíme Všemohoucího Alláha, aby ochraňoval Své služebníky a země a aby ukončil epidemii a neštěstí.

—————

Zpět