Cizinci

22.11.2013 08:57

Páteční kázání 22. 11. 2013 (18. muharram 1435), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Islám začal jako cizí a jednou se stane opět cizím, jak začal. Šťastný život nechť náleží cizincům!“ Byl tázán: „Kdo jsou ti cizinci, Alláhův posle?“ Odvětil: „Ti, kteří napravují to, co lidé pokazili.“

Mnoho lidí se dnes hlásí k islámu, ale v každodenním životě, na úrovni jedince, společnosti i státu, je islám cizí i mezi samotnými muslimy. Islám už nemá žádnou hodnotu u mnohých lidí, kteří se k němu hlásí. Ať jde o přesvědčení jedince, jeho chování k ostatním, hledání partnera, hledání zaměstnání, obchodování a podnikání či soudnictví a politiku státu, tak je islám téměř vždy na posledním místě – to pokud je vůbec v seznamu! Ti, kteří mají ve svém seznamu priorit islám vždy na prvním místě a žijí pro Alláha, se cítí mezi samotnými muslimy jako cizinci. Jsou označováni za radikály, extrémisty, zaostalce se středověkým myšlením atd. Toto jsou ti cizinci, kterým Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) zvěstoval onu krásnou zprávu o šťastném životě v ráji. Jsou to muži a ženy, kteří se dosud drží přímé cesty a snaží se napravit to, co ostatní pokazili.

Milionům a milionům lidí, hlásícím se k islámu, je cizí i „lá iláha illalláh“ – není božstva kromě Alláha. Miliony lidí v různých muslimských zemích uctívají hroby, prosí mrtvé o to, o co věřící prosí jen svého Pána, obávají se jich více, než se obávají Alláhova hněvu a obětují kusy dobytka v jejich jménech.

Obrovskému procentu muslimské ummy je cizí modlitba. Nehovořím o dobrovolných modlitbách či modlitbě v noci, ale o druhém pilíři islámu, o pěti povinných modlitbách, o kterých se učenci přou, zda je člověk po jejich zanechání stále muslimem nebo ne! Nejen to, ale z té malé části, která se modlí pětkrát denně, velké procento nerespektuje časy modliteb a občas nějakou vynechá či odloží nebo nevstává úmyslně na fadžr. Ti, kteří vstávají denně na fadžr a modlí se každou modlitbu včas, i kdyby byli venku nebo v práci, tak jsou mezi ostatními muslimy jako cizinci.

Alláh popsal v Koránu tuto ummu několika vlastnostmi, přičemž jedna z hlavních je přikazování dobrého a zakazování špatného, avšak i tato základní věc je dnes cizí. Ačkoliv je tímto přikazováním a zakazováním myšlena jen dobře míněná rada, stává se dnes z muslima, který přikazuje dobré a zakazuje špatné, extrémista, který lidi nutí do náboženství proti jejich vůli. První reakce je dosti často: „Do toho ti nic není!“ „Já jsem dospělý člověk a budu si dělat, co chci!“ a podobná slova. U některých se hodnoty převrátily a dobré se stalo špatným a špatné dobrým, a proto je pro ně přikazování dobrého a zakazování špatného nežádoucí.

Islám je dnes cizí i v obchodování a podnikání. Kolik procent velkých, ale i malých obchodníků mezi muslimy dbá na to, aby neobchodovalo s riba a dalšími v islámu zakázanými způsoby obchodování? V oblasti podnikání dnes vládne přesvědčení, že bez riba a podobných věcí nemůže být žádný velký podnik úspěšný. Obchodníci, kteří ve svém podnikání dbají na povolené a zakázané v islámu, jsou dnes považováni za podivíny.

Nejvíce opuštěný je islám v muslimských zemích v oblasti politiky a soudnictví. Je smutné, že i v zemích muslimů se vládne a soudí podle západních zákonů, které vymyslel člověk, a islám je obviňován ze zaostalosti a nespravedlnosti. Muslim, který dnes bojuje za aplikování šarí‘y v muslimských zemích, je považován za extrémistu i mezi těmi, kteří se hlásí k islámu.

Nastaly ony dny, o kterých Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl, že přijdou před Soudný dnem. Islám je dnes cizí jako v době, kdy začal. „Šťastný život nechť náleží cizincům, kteří napravují to, co lidé pokazili!“

—————

Zpět