Brožura Současný islám: tendence a dynamika

09.11.2018 19:40
Orietální ústav AV ČR si vás dovoluje informovat o vydání brožurky "Současný islám: Tendence a dynamika", která je součástí popularizačního projektu "Věda kolem nás" - a jako taková je zdarma k dostání ve všech knihkupectvích Academia a v elektronické podobě pak na webových stránkách: https://www.vedakolemnas.cz/
 

Anotace: Publikace Současný islám: Tendence a dynamika nabízí popularizační pohled na problematiku, jejíž zpracování dosud, v laikům přístupné stručné formě, v češtině postrádáme. Jedná se především o čtenářsky vstřícné shrnutí stěžejních trendů a tendencí formujících soudobé dění v rámci dnešního „světa islámu“, které má ambici obohatit řadu u nás dostupných, ať již původních či přeložených, studií věnovaných zpravidla různým soudobým projevům islámu, převážně v podobě teritoriálně či tematicky vymezených případových studií (case studies), o jisté širší zamyšlení. Publikace tak přibližuje aktuální procesy v „muslimském světě“ v jejich úplnosti, proměnlivosti i rozporuplnosti a zahrnuje, mimo jiné, i následující položky: eroze autorit; nárůst sunnitsko-šíitské řevnivosti; vzedmutí milenialismu; šíření tzv. globální muslimské identity; nárůst radikalismu; „laicizace“ islámu v proměnách informačního věku, ale též různé liberálně profilované tendence atp.

—————

Zpět