Bratrská láska v Islámu

27.01.2012 18:11

Páteční kázání 27. 1. 2012 (4. rabí al-awwal 1433), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

BismiLLÁHirrahmánirrahím,

chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláh říká (ve významu): „Věřící jsou věru bratři.“ (49:10). Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Ze služebníků Alláha jsou lidé, jejichž postavení u Alláha si budou přát proroci a mučedníci, ačkoliv tito lidé nejsou proroci ani mučedníci.“ Prorokovi společníci se zeptali: „Posle Alláha, prozradíš nám, kdo to jsou?“ Řekl: „Jsou to lidé, kteří se mají rádi v duchu Alláha (tj. z lásky k Alláhu), aniž by je vázaly příbuzenské vztahy či peníze a majetky. Přísahám při Alláhu: Jejich obličeje budou plné světla a oni budou na světle (tj. budou stát na vyvýšených místech ze světla). Nebudou mít strach, když ostatní budou vystrašení a nebudou smutní, když ostatní budou smutní.“ Pak zarecitoval tento verš (ve významu): „Věru, o ty, kteří jsou blízko k Alláhu, není strach ani nebudou smutní“ (10:62). V dalším výroku Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Alláh zahalí sedm typů lidí Svým stínem v den, kdy žádný jiný stín nebude“, a pak zmínil z těchto sedmi: „Dva, kteří se měli rádi v Alláhu, na Jeho lásce se spřátelili a na Jeho lásce se rozdělili“ (tj. smrtí, odcestováním atd.).

Skutečná láska a přátelství se nezakládají na národnosti, jazyku, barvě pleti, skupině, penězích a majetnosti či pěkném vzhledu, ale na čistotě a dobrotě srdce a činů. Právě proto můžeme vidět u přátel, kteří svůj vztah založili na špatném základu, že když nastane vážnější problém, přátelství často končí. Pouze vztah založený na správném základu může trvat nejen po celý život, ale i po smrti. Takový vztah má své charakteristické jevy a pravidla. Dodržme tyto vznešené zásady, aby naše vztahy s ostatními byly šťastné a úspěšné. K těmto věcem patří zejména:

1. Myslet si o druhém jen to dobré: Když se stane něco, co v tobě může vyvolat o tvém bratrovi či sestře v islámu nějaké pochybnosti, hledej pro něj/ni omluvy a mysli si vždy jen to dobré. Představ si, že bys byl na jeho/jejím místě!

2. Pokud dojde k rozepři a pohádáte se, buď ty tím, který začne s pozdravem a omluvou. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Není povoleno žádnému muslimovi, aby opustil svého bratra (tj. nemluvil s ním) více než tři dny. Setkají se a každý z nich se odvrátí, avšak nejlepší z nich je ten, který začne s pozdravem.“

3. Věz, že jsi jen člověk, který má spoustu nedostatků a dělá mnoho chyb! A věz, že tvůj bratr či sestra v islámu je také jen člověk. Když uděláš chybu, chceš, aby ostatní toto pochopili a omluvili tě. Pochop tedy i ty tuto skutečnost a omluv svého bratra a sestru!

4. Když ve svém srdci nalezneš něco špatného vůči svému bratrovi či sestře, nenechávej to v sobě, ale řekni mu to, aby se vše vyjasnilo a vztah byl zas upřímný.

5. Pokud jsi skutečným přítelem, pak buď upřímným rádcem, který když vidí svého bratra či sestru na špatné cestě, upozorní ho na to a pomůže mu zpět na správnou cestu a nepodpoří ho ve špatné věci. Zároveň, když vidíš, že je na dobré cestě, podpoř ho a buď mu pomocníkem.

 

—————

Zpět