Bohabojnost, aneb kdo zanechá něco kvůli Alláhovi, On mu to vynahradí něčím lepším

31.08.2012 23:40

Páteční kázání 31. 8. 2012 (13. šawwál 1433), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláh říká (ve významu): „A věru jsme si vzali závazek od těch, kterým se před vámi dostalo knihy, i od vás, abyste se chránili před trestem Alláha (byli bohabojní).“ (4: 131). Alláh nám v mnoha místech v Koránu přikazuje bohabojnost. Bohabojnost s sebou totiž přináší veškeré dobro. Co je tedy bohabojnost, neboli chránění se před trestem Alláha? Bohabojnost znamená, že si člověk učiní mezi sebou a Alláhovým trestem překážku, která ho před ním ochrání. Tuto překážku si vytvoří tak, že bude z víry v Alláha plnit Jeho příkazy a vyhýbat se Jeho zákazům. Kdo je takto poslušný Alláha, je bohabojný, a jeho poslušnost k Alláhu ho ochrání před trestem v posmrtném životě.

Bohabojnost však pro člověka znamená jistou oběť, jelikož bude muset zanechat některé věci, po kterých jeho přirozená lidská povaha a chtíč touží. O tom Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) říká: „Nezanecháš něčeho pro Alláha, aniž by ti to Alláh nevynahradil něčím, co je pro tebe lepší.“ A Ubajj bin Kacb, jeden z Prorokových společníků, řekl: „Každý služebník, který něco zanechá kvůli Alláhovi, Alláh mu to vynahradí něčím, co je pro něj lepší, a to odkud to nečeká. A ten, kdo je vůči tomu lehkovážný a vezme si to přesto, že na to nemá právo, Alláh mu pošle, odkud to on nečeká, něco, co je pro něj ještě horší než to, čeho se obával.

Zamysleme se nad veršem, který slyšíme v každém kázání: „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“ (33: 70-71)Když zanecháš pomluv a jejich doručování, lží a křivých přísah a vůbec všech špatných řečí, a to přesto, že bys často něco takového rád řekl a něco tím získal, a místo toho budeš říkat jen pravdu a spravedlivá slova, Alláh ti to vynahradí tím, že od tebe přijme tvé dobré skutky, odpustí ti tvé hříchy a učiní tě jedním ze Svých poslušných služebníků, které v Soudný den vpustí bez potrestání do ráje.

Podívejme se například na proroka Josefa: Jeho závistiví bratři ho jako malého chlapce nechali ve studni, aby se ho zbavili. Z ní jej potom vytáhli kolemjdoucí obchodníci, kteří ho prodali do Egypta jako otroka. Jako takový žil u bohaté rodiny jako sluha jedné vysoce postavené ženy. Když vyrostl a byl velmi pohledný, snažila se ho svést, avšak on odmítl. Za trest byl vržen do vězení, kde strávil devět let. Nakonec byla prokázána jeho nevina a stal se ministrem v Egyptě. Podívejte se, jak mu Alláh vynahradil jeho trpělivost a obětování: Odmítl se dopustit hříchu, po kterém toužila jeho lidská povaha a chtíč a zachoval se bohabojně. Alláh mu to vynahradil tím, že se stal jedním z nejbohatších a nejmocnějších lidí Egypta, oženil se a jeho bratři i žena, která se ho snažila svést k hříchu, se poníženě přiznali a dosvědčili jeho bezúhonnost.

Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) nám ve výroku uvádí další příklad: „Když andělé dostali za úkol sebrat duši jednoho muže před vámi, zeptali se ho: ‚Udělal jsi někdy něco dobrého?‘ Odpověděl: ‚Ne.‘ Řekli: ‚Vzpomeň si!‘ Řekl: ‚Ne, až na to, že jsem půjčoval lidem a říkal jsem svým pracovníkům, aby počkali na dlužníka, který je schopen dluh splatit, a odpustili dluh tomu, který ho není schopný splatit.‘ Alláh na to řekl: ‚Odpusťte mu!‘“ Podívejte se na to: Vzdal se pro Alláha vymáhání dluhů od chudých dlužníků, za což mu Alláh odpustil i přesto, že tento člověk neměl žádné jiné dobré skutky. Věz, muslime a muslimko, že nikdy nebudeš litovat žádné oběti, kterou učiníš pro Alláha!

 

—————

Zpět