11.4.: Jídlo v islámu

22.03.2019 18:51

Přednáška Bronislava Ostřanského na téma Jídlo v islámu

Slovní spojení „jídlo v islámu“ může navozovat představu souboru kuriozit zasazených do náležitě exotických orientálních kulis, nicméně jde vskutku o relevantní téma, kterým se - z různých úhlů pohledu - věnovali a věnují jak muslimští učenci, tak i prostí věřící.

Přednáška známého českého arabisty Bronislava Ostřanského nabídne stručné uvedení do tří oblastí, které jídlu a pití věnují náležitou pozornost. Na jídlo a pití jako předmět islámského práva naváže jídlo a pití z perspektivy středověkých představ lékařů a filozofů vycházejících z antického učení o živlech a temperamentech. A do třetice všeho dobrého se zamyslíme nad tzv. prorockou medicínou, což je významná součást středověkého, ale i soudobého, muslimského písemnictví, a která se z velké části věnuje právě rozmanitým dietetickým představám a doporučením.

Kde: Studentský klub Celetná, Celetná 20, 110 00 Praha

Kdy: 11. dubna v 15:30 hod.

—————

Zpět