A když hovoříte, buďte spravedliví

10.10.2014 10:57

Páteční kázání 10. 10. 2014 (16. dhúl-hidždža1435), šejch Ahmed Ragab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Dnes, dá-li Alláh, probereme osmou věc, která nám byla kladena na srdce v súře al-Anám (Dobytek), kde Alláh říká:

A když hovoříte, buďte spravedliví, i když se jedná o příbuzného.“

Takže je naší povinností býti spravedlivými ve slovech i činech, ať jednáme s kýmkoliv, včetně příbuzných. Vysvětluje Abú Džaafar tento verš takto: „Soudíte-li mezi lidmi s použitím slov, buďte spravedliví a mluvte pravdu i kdyby vaše rozhodnutí bylo řečeno proti příbuznému či příteli.“

V jiné súře je psán stejný význam, ale navíc i případ , kdy se jedná o rodiče: Alláh říká (ve významu):

Vy, kteří věříte! Buďte vytrvalí ve spravedlnosti, svědčíte-li před Alláhem, byť i to bylo proti vám samým či rodičům anebo blízkým příbuzným a ať jedná se o bohaté či chudé, vždyť Alláh je ochráncem obojích! Nenásledujte tedy vášně své před spravedlností!“

Také Alláh nejvyšší říká:

Vy, kteří věříte! Buďte přímí před Alláhem a buďte svědky spravedlivými. Nechť nenávist k lidu nevěřících vás neuvede do hříchu tím, že budete nespravedliví. Buďte spravedliví - a to je blíže k bohabojnosti.“

Alláh Nejvyšší přikazuje nám spravedlnost všeobecně ve všech směrech, když říká:

Alláh zajisté přikazuje spravedlnost, dobré skutky i štědrost vůči příbuzným.“

Alláh přikázal spravedlnost ve všech směrech, ať se jedná o míry a váhy nebo o svědectví či v soudnictví. Tato rovnoprávnost platí přitom na příbuzného jakož na cizího. Na nepřítele stejně jako na přítele. V každém čase a na každém místě.

Alláh je spravedlivý a proto také spravedlnost přikázal. Neboť On nikomu neukřivdí a proto seslal lidem zákony, které zaručí spravedlnost na zemi.

Prorok s.a.s. řekl: „Spravedliví lidé mají svá místa u Alláha Milosrdného po Jeho pravici na stupních ze světla. A On jim dává plnýma rukama. Jsou to ti, kteří byli spravedliví vůči rodině, ve svých rozhodnutích i s těmi, kterým vládli.“

Také řekl s.a.s. „Obávejte se Alláha a rozdávejte svým dětem spravedlivě.“

V příběhu ženy z kmene Machzúm, která kradla a přitom měla váhu u Qurejšovců, požádali Usámu bin Zaida, aby se za ženu přimluvil u Proroka s.a.s.. Prorok se však rozhněval a odpověděl Usámovi: Přemlouváš mne v jednom z Alláhových uzákonění? Při Alláhovi, i kdyby sama Fátima, dcera Muhammada, měla něco ukrást, uplatním na ni zákon.“

A připomeňme také příběh Umara ibn al-Chattába, když dostal mošus a amber z Bahrajnu a on reagoval slovy: „Kéž bych věděl o ženě, která se vyzná ve vahách, aby mi to zvážila a já to mohl spravedlivě rozdat mezi muslimy.“ Jeho manželka mu ihned nabídla, že to může na vahách rozdělit ona, jelikož to dovede velmi dobře. Řekl: „Ne, já se obávám, že ponoříš do toho parfému prst a pak ho otřeš o krk a já tím ochudím muslimy.“

Takovýchto příkladů spravedlivého chování je v historii Proroka s.a.s. a jeho přátel a následovníků mnoho. A v jednom z dalších setkání se inšaAlláh zaměříme na jednoho z nich, na Umara ibn Abdel Azíz.

—————

Zpět